Wat wijzigt er voor medewerkers in roosterdienst op 1 januari 2024?

Je werkt in roosterdienst als je vanwege je arbeidspatroon regelmatig of vrij regelmatig op andere tijden werkt dan op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur, anders dan in het geval van overwerk. Als je een medewerker in roosterdienst bent gelden voor jou vanaf 1 januari 2024 een aantal cao-wijzigingen.

Arbeidsvoorwaarden

Het gaat onder andere om de volgende onderwerpen:

  • De hoogte van de toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst wordt afhankelijk van de plek waar je de bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst kunt uitvoeren. Moet je voor de dienst op je werkplek blijven? Dan ontvang je een hogere toelage dan als je de dienst thuis kunt uitvoeren.
  • Werk je tussen 00.00 en 06.00? Dan gaat je toelage onregelmatige dienst (TOD) van 40% naar 50% van het salaris per uur.
  • De maximale berekening van de toelage onregelmatige dienst en de toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst zijn per 1-1-2023 al verhoogd van de 10e trede van schaal 7 naar de 10e trede van schaal 8. De percentages om de toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst te berekenen stijgen per 1 januari 2024.
  • De verplichte nachtdienstontheffing vanaf 55 jaar wordt aangepast naar het recht op vrijwillige nachtdienstontheffing. Medewerkers van 55 jaar en ouder die ervoor kiezen om te worden ingeroosterd voor nachtdiensten ontvangen voor de uren tussen 0.00 en 06.00 een vergoeding van 25% van het salaris per uur (de toelage vrijwillige nachtdienst). Deze toelage bedraagt op dit moment maximaal € 6,34 per uur. Daarnaast kunnen deze medewerkers aanspraak maken op de toelage onregelmatige dienst (TOD).
  • Per 1 januari 2024 geldt een jaarurensystematiek. Per kalendermaand kan het aantal uren dat je werkt verschillen, maar het uitgangspunt is dat je op jaarbasis het aantal te werken uren behaalt. De te veel en te weinig gewerkte uren worden op jaarbasis afgerekend.

Eind november 2023 ontvang je een e-mailspecial over de cao-wijzigingen. Hierin lichten we alle relevante wijzigingen uitgebreid toe.

Meer weten?

Alle wijzigingen voor medewerkers in roosterdienst kun je alvast vinden in hoofdstuk 22 van de CAO Rijk. Er wordt nog gewerkt aan de implementatie. Je wordt op een later moment geïnformeerd en je hoeft hiervoor geen contact op te nemen met O&P Rijk | P-Direkt.