De belangrijkste onderdelen uit het ondertekende CAO Rijk-akkoord

Namens het Rijk ondertekende Alexandra van Huffelen, staatssecretaris BZK, op 24 april het CAO-akkoord. Onderdeel van de gemaakte afspraken is een gemiddelde loonsverhoging van 9,7 procent. De looptijd van de nieuwe CAO Rijk is van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025.

De salarisverhoging die voor alle rijksambtenaren geldt, is als volgt opgebouwd:

  • Per 1 juli 2024 wordt het salaris met 8,5 procent verhoogd;
  • Per 1 juli 2024 wordt een bedrag van € 50 toegevoegd aan de schaalbedragen. Dit komt neer op een gemiddelde salarisverhoging van 1,1 procent;
  • Per 1 juli 2024 wordt het Individueel Keuzebudget (IKB) verhoogd naar 16,5 procent.
     

Deze verhogingen komen bovenop de salarisverhoging van 1,5 procent per 1 januari 2024, die de partijen eerder in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2022-2024 hebben afgesproken. Dit geeft een totale inkomensverbetering - in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025 - van gemiddeld 11,2 procent. Vanwege de hoge inflatie in de afgelopen periode hebben de partijen ook afgesproken om nog tijdens de looptijd van de huidige cao, in mei 2024, een eenmalige uitkering te doen van € 1.200 bruto. Verder ontvangt elke werknemer eenmalige bruto-uitkeringen van € 800 in november 2024 en € 350 in juli 2025.

Overige afspraken

Werknemers met een studieschuld bij DUO kunnen vanaf 2025 maximaal € 2.000 per jaar aflossen via het nieuw toe te voegen doel ‘aflossen studieschuld’ van het Individueel Keuze Budget (IKB). Daarmee kunnen werknemers dit brutobedrag uit hun IKB netto gebruiken. Het Rijk gebruikt hiervoor de fiscale Werkkostenregeling, die andere werkgevers ook kunnen benutten. Het Rijk betaalt dan een fiscale heffing over het bedrag dat de werknemer aflost. Het Rijk wil met deze regeling voor jonge werknemers een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven.

Bij vaak wat oudere werknemers leeft juist de behoefte om mantelzorgtaken met werk te kunnen combineren. Volledig betaald zorgverlof gaat daarom van twee naar vier weken en kan flexibel worden opgenomen. Daarmee is het meer geschikt voor mantelzorg gemaakt.

Na een succesvolle pilot komt er een rijksbrede structurele leasefietsregeling voor werknemers die naar het werk fietsen. Werknemers die iets verder van het werk wonen, kunnen van een elektrische fiets of zogeheten speed pedelec gebruik maken.

Bekijk het onderhandelingsresultaat bij CAO Rijk.