Eindigen vaste toelage en afwijkende of aanvullende toelage vanaf 1 juli 2024

Ontvang jij een vaste toelage onregelmatige dienst, bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst of werktijdverschuiving? Of ontvang je zo’n toelage op basis van een decentrale of afwijkende afspraak? Dan eindigen deze toelagen per 1 juli 2024. In plaats daarvan ontvang je een variabele toelage. Verminderen jouw toelagen door het vervallen van de toelagen? Dan heb je mogelijk recht op een afbouwtoelage.

Op grond van de CAO Rijk 2022-2024 is het per 1 januari 2024 niet meer mogelijk om een vaste toelage te ontvangen in plaats van een variabele toelage voor onregelmatige dienst, bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst en/of werktijdverschuiving. Ook decentrale afwijkende of aanvullende afspraken voor deze toelagen zijn vervallen.

Tot 1 juli 2024 kunnen organisaties de per 1 januari 2024 vervallen vaste toelagen en/of decentrale afwijkende of aanvullende toelagen blijven betalen. Vanaf 1 juli 2024 kun je in plaats van de vervallen toelagen alleen nog een standaard variabele toelage ontvangen.

Wat betekent dit voor jou?

Je krijgt een  e-mail over de vaste toelagen die per 1 juli 2024 voor jou eindigen. Vanaf de salarisbetaling van juli 2024 ontvang je alleen nog variabele toelagen voor een onregelmatige dienst, bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst en/of werktijdverschuiving. De hoogte van deze toelagen is afhankelijk van je rooster en kan iedere maand in hoogte verschillen.

Je kunt de variabele toelage zelf aanvragen in het P-Direktportaal. Word je geroosterd in de Rijks Roosterapplicatie (RRA)? Dan hoef je niks te doen en ontvang je de toelage automatisch op basis van je rooster.

Afbouwtoelage

Worden je toelagen minder hoog door deze verandering? Bijvoorbeeld omdat het bedrag van de vervallen vaste toelage hoger is dan het gemiddelde aantal uren dat je werkt op de tijdstippen waarvoor een toelage geldt. Dan heb je, onder bepaalde voorwaarden, recht op een afbouwtoelage. Deze afbouwtoelage vult het gat op tussen de vervallen toelage en de variabele toelage. Lees meer over de afbouwtoelage en de voorwaarden.

Meer weten?

Voor meer informatie over wat de vervallen toelagen betekenen voor jouw situatie, kun je terecht bij je manager of hr-afdeling.