Wat verandert er in mijn salaris per 1 juli 2024?

In het akkoord over CAO Rijk 2024-2025 zijn verschillende salarisafspraken gemaakt die per 1 juli 2024 ingaan. In dit nieuwsbericht zetten we deze afspraken voor je op een rij.

Salarisverhoging

Per 1 juli 2024 worden de salarissen verhoogd met 8,5%. Daarnaast worden alle schaalbedragen met € 50 bruto verhoogd. Een overzicht van de nieuwe salarisbedragen wordt op korte termijn gepubliceerd. 

Nieuw IKB percentage

Per 1 juli 2024 wordt het Individueel Keuzebudget (IKB) verhoogd van 16,37% naar 16,50% van je salaris.

Wil je IKB-uren kopen? Dan betaal je het bedrag dat overeenkomt met je maandinkomen per uur. De hoogte van je maandinkomen per uur wordt vastgesteld in de maand dat de gekochte IKB-uren worden bijgeschreven in je P-Direktportaal. Als je in het P-Direktportaal de aankoop van een IKB-uur inplant, dan zie je een schatting van het aankoopbedrag. Koop je nu uren die in juli of later worden bijgeschreven? Dan zal dit geschatte bedrag nog stijgen door de salarisverhoging.

Let op: de salarisverhoging kan gevolgen hebben voor je toeslagen of uitkering

Een hoger jaarinkomen kan ervoor zorgen dat je toeslagen of uitkering lager worden. Heb je voor het jaar 2024 al toeslagen aangevraagd? Dan kun je een hoger inkomen doorgeven aan de Belastingdienst.

Meer informatie over toeslagen vind je op Belastingdienst.nl. Kijk voor meer informatie over je uitkering op Uwv.nl.

Je kunt ook je jaarinkomen verlagen door bijvoorbeeld IKB-uren te kopen of je IKB-budget in te zetten voor fiscaalvriendelijke IKB-doelen.

Salarisbedragen voor leerwerk-werknemers

Per 1 juli 2024 wordt Rijksbreed geregeld welke salarisbedragen gelden voor leerwerk-werknemers als zij geen functie binnen het Functiegebouw Rijk vervullen:

  • Voor MBO-werknemers met een BBL-opleiding geldt salarisschaal 3;
  • Voor HBO-werknemers met een duale opleiding (LAP) geldt salarisschaal 5.

Woordvoerderstoelage

Ben je woordvoerder? Dan heb je per 1 juli 2024 recht op een woordvoerderstoelage. Deze toelage vervangt de huidige voorzieningen om je als woordvoerder te compenseren voor het uitvoeren van taken buiten je reguliere werktijden.