Taakdelegatie bedrijfsartsen: de juiste professional op het juiste moment

Weblogs

Het afgelopen jaar was taakdelegatie van bedrijfsartsen aan praktijkondersteuners een belangrijk thema. Na succesvolle pilots bij 7 penitentiaire inrichtingen (PI’s) in 2023 is het doel om in 2024 uit te breiden naar andere ministeries en departementen. We willen dit jaar pilots gaan starten bij 5 à 7 organisaties buiten de DJI. Het streven is dat taakdelegatie in 2025 een onderdeel is van het reguliere aanbod van Bedrijfszorg. Wij spraken hierover met projectleider Ellen Veldhuisen, bedrijfsarts Jan Albert Lantink en Hans Plattel, directeur van PI Lelystad, waar onlangs een pilot taakdelegatie gestart is.

Bedrijfsartsen mogen bepaalde niet-medische taken door andere professionals (taakgedelegeerden) laten uitvoeren. Dit wordt taakdelegatie genoemd. De bedrijfsarts houdt altijd de (juridische en medische) eindverantwoordelijkheid. Vanaf 2024 gaat O&P Rijk | Bedrijfszorg meer investeren in taakdelegatie en aan de slag met Praktijkondersteuners Bedrijfsarts (POB) in de rol van taakgedelegeerden.

“Binnen 10 jaar gaat 70% van de huidige bedrijfsartsen met pensioen en binnen 3 jaar 40%.”, vertelt bedrijfsarts Jan Albert Lantink. “Taakdelegatie is dus ook een beetje uit nood geboren, maar ik zie vooral een hele hoop voordelen aan deze werkwijze.” Jan Albert is al ruim 30 jaar bedrijfsarts. Sinds 2 jaar werkt hij met taakdelegatie, eerst voor commerciële bedrijven als PostNL, maar nu ook voor de PI’s in ter Apel en Lelystad. “De POB’er haalt veel werk weg. De eerste tijd kom ik niet in beeld, behalve als er een duidelijke vraag is van de POB’er. Ik krijg dus meer tijd voor de medewerkers. Bovendien kunnen POB’ers mensen ook preventief zien.” Jan Albert ervaart meer werkplezier sinds hij werkt met POB’ers. “Als bedrijfsarts werk je normaal gesproken heel solistisch. Mijn werk is leuker nu ik ook overleggen met de POB’er heb. Je leert dingen van elkaar.”

Ook Hans Plattel is, zoals hij het zelf zegt, een ‘warme voorstander’ van taakdelegatie. Hans is directeur van PI Lelystad, waar ze in februari met taakdelegatie zijn gestart. Daarvoor werkte hij al met taakdelegatie bij de PI in Zwolle. “Ik geloof al jaren in de inzet van een POB’er als schakel. Met een POB’er wordt de drempel voor medewerkers en leidinggevenden lager om eens langs te gaan. De focus ligt ook meer op preventie. Je kunt mensen op spreekuur laten komen die nog niet ziek zijn, maar wel andere problematiek hebben die later tot uitval zou kunnen leiden. De POB’er is in staat om aan de voorkant goed advies te geven.”

Ellen Veldhuisen is als projectleider en klantteammanager vanuit O&P Rijk | Bedrijfszorg betrokken bij de taakdelegatie. Uit de pilots bij de PI’s ziet zij al duidelijke resultaten. “We zien kortere wachttijden en snellere interventies. Dit zorgt voor een betere toegankelijkheid van de bedrijfsgeneeskundige zorg en een dalend verzuim.”

Niet alle bedrijfsartsen zijn enthousiast om te werken met taakdelegatie, merkt Hans Plattel. “Sommige artsen zijn bang om het initiële contact met medewerkers te verliezen en pas in een later stadium aan bod te komen. Maar ik denk dat die angst ongegrond is en dat het juist een goede samenwerking is.” Die samenwerking is wel van cruciaal belang om taakdelegatie te laten slagen, merkt Jan Albert Lantink op. “Het staat of valt met een goede samenwerking en elkaar vertrouwen. Je moet een goede klik hebben. Je bent van elkaar afhankelijk en als bedrijfsarts ben je juridisch aansprakelijk. Je moet dus goed met elkaar blijven afstemmen.”

Een andere factor die het succes bepaalt is de communicatie, vertelt Ellen Veldhuisen. “Je moet als organisatie aan je medewerkers laten weten dat er een nieuwe functionaris in het proces is. En de OR moet dit ook weten.” Daarnaast benadrukt Ellen het belang van commitment vanuit de directie. “Taakdelegatie moet ook hoog in de organisatie worden gedragen. Het liefst moet er ook een projectverantwoordelijke zijn die korte lijntjes met het DT heeft.”

Is het dan de bedoeling dat uiteindelijk de hele Rijksoverheid met taakdelegatie werkt? Niet per definitie, aldus Ellen. “Het blijft maatwerk en taakdelegatie zal niet bij elke organisatie en elke professional passen. We willen de ruimte houden om samen met een organisatie te kijken naar de beste oplossing. Maar wat ons betreft heeft taakdelegatie wel de toekomst.”

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.