Contact

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar via telefoonnummer 06-50 76 83 48 of via email: AdvocatenenAdviseursArbeidsrecht@rijksoverheid.nl

Kennispunten

Voor informatie over een specifiek onderwerp zijn onze Kennispunten rechtstreeks via email bereikbaar:

Postadres

O&P Rijk|AAA
Postbus 20011
25000 EA Den Haag

Bezoekadres

Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (hoofdkantoor)

Het Rijkskantoor Beatrixpark is makkelijk te breiken met de auto of het openbaar vervoer.