Kennispunt Organisatieverandering en Recht

Verandertrajecten kunnen in verschillende vormen in een organisatie voorkomen. Het is de wens van de huidige bewindspersonen om organisatiestructuren zo veel als mogelijk intact te houden en andere manieren van samenwerken te zoeken en innovatie te ondersteunen.

In verandertrajecten, waarbij een structuurwijziging met gevolgen voor het personeel te verwachten is, heb je in het kader van zorgvuldigheid en transparantie naar medewerkers te maken met een aantal formele processtappen. Daarnaast vraagt het Van Werk Naar Werk beleid (VWNW-beleid) om in een voorbereidende fase tijdig op mogelijke personele gevolgen te anticiperen en medewerkers in beweging te brengen richting mobiliteit, om boventalligheid te voorkomen.

Stappenplan reorganiseren.

Het kennispunt anticipeert op ontwikkelingen op het terrein van organisatieveranderingen vanuit de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Met de nieuwe rechtspositie verandert het proces rondom verandertrajecten en reorganiseren op een aantal punten. Het Kennispunt Organisatieverandering & Recht heeft dit juridisch proces voor je gebundeld in een overzichtelijk Stappenplan.

Brieven einde verandertraject

Wil je weten welke berichtgeving je naar werknemers moet sturen aan het einde van een proces van organisatieveranderingen? Wij hebben dit voor je bij elkaar gezet in een handzaam Stroomschema dat je hier kunt downloaden.

Hervatting van werk naar werk-begeleidingstrajecten per 1 januari 2021

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) krijgen ambtenaren een nieuwe rechtspositie. Deze is volgens planning per 1 januari 2020 ingegaan. Op de pagina Van Werk Naar Werk-beleid voor P&O-professionals binnen het Rijk lees je meer over wat de nieuwe rechtspositie betekent voor de uitvoering van dit beleid.

Training Organisatieverandering Stap voor stap

Veranderingen in organisaties kunnen op verschillende manieren worden vormgegeven. Er zijn in het begin en tijdens het veranderproces verschillende keuzes en beslissingen mogelijk. Afhankelijk van die keuzes en beslissingen leent een verandering zich voor een meer flexibel veranderproces of een proces met formele stappen. 

Het is een complex proces, waarin je op de juiste momenten de juiste stappen moet zetten. Het proces is een samenspel van verschillende partijen, zoals de opdrachtgever, de leidinggevende, de HR-adviseur, de OR, de vakbonden enzovoort. In de training Organisatieverandering Stap voor stap begeleiden we je door alle fases van een verandertraject met praktische tips en voorbeelden. Lees hier meer over de training en inschrijving.

Contact

HR-professionals en leidinggevenden kunnen bij het Kennispunt Organisatieverandering & Recht terecht met vragen over de aanpak van verandertrajecten en VWNW-beleid in de meest brede zin. Het kennispunt verzorgt ook presentaties op maat over het proces bij verandertrajecten en het VWNW-beleid. Mail hiervoor met Organisatieverandering&recht@rijksoverheid.nl. Een expert reageert binnen 2 werkdagen.