Wat te doen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Wat moet je als leidinggevende weten en doen bij verzuim en re-integratie. Het Kennispunt Sociale Zekerheid heeft hiervoor een handleiding geschreven en geeft trainingen op dit gebied.

Brochure 'Wat te doen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid'.

De wet- en regelgeving op het gebied van ziekte, re-integratie en arbeidsongeschiktheid is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Doel daarvan is het (langdurig) ziekteverzuim terug te dringen en de re-integratie van medewerkers te verbeteren door werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid te geven. Om daar op een goede wijze invulling aan te geven, is het belangrijk dat leidinggevenden en medewerkers op de hoogte zijn van hun rechten en plichten en weten wat zij van elkaar mogen verwachten.

Ook de invoering van de Wnra per 1 januari 2020, waarbij de arbeidsverhouding binnen het Rijk is geregeld via het civiele arbeidsrecht, heeft gevolgen voor de rechten en plichten van werkgever en medewerker.

De acties die voortvloeien uit deze rechten en plichten zijn vanaf het moment van ziekmelding in chronologische volgorde in een brochure weergegeven. Deze brochure is een handleiding voor leidinggevenden en HRM-adviseurs.