Kennispunt Sociale Zekerheid

Bij de juridische advisering zijn aspecten rond ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid regelmatig terugkerende onderwerpen. Het Kennispunt Sociale Zekerheid staat HR-professionals bij als er ingewikkelde juridische trajecten zijn bij re-integratie, het eigenrisicodragerschap, ziekte, ontslag en arbeidsongeschiktheid.

HR-professionals kunnen bij het kennispunt terecht met vragen. Heb je een vraag over een individuele casus? Laat het ons weten of er al een juridisch adviseur van O&P Rijk erbij betrokken is. Dit bevordert een goede advisering richting het betreffende departement. Het expert-team verzorgt ook presentaties en voorlichting op maat.

Factsheet loondoorbetaling bij ziekte en hoe zit het met ontslag

Als een medewerker ziek wordt, zijn er standaardregels voor loondoorbetaling en ontslag. Vindt ziekte plaats binnen twee jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of als deze leeftijd al is bereikt, gelden er afwijkende termijnen en regels. Download het factsheet voor een volledig overzicht

Factsheet CAO vergoedingen na een arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is vervelend. Meestal is het letsel beperkt of is er helemaal geen letsel, maar gevolgen kunnen ook ernstiger zijn en langdurige of zelfs blijvende schade tot gevolg hebben.
In dit factsheet gaan we in op de voorzieningen die de CAO Rijk biedt als een medewerker een ongeval op werk is overkomen en als gevolg daarvan arbeidsongeschikt is geraakt. Daarbij zoomen we ook in op de gevolgen die dit heeft voor het inkomen van de medewerker. Download hier het factsheet.

Factsheet Compensatieregeling Transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kan compensatie worden aangevraagd voor de betaalde transitievergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. In een factsheet hebben we alle informatie hierover verzameld. Download het factsheet en lees alle ins en outs!

Contact

Voor vragen en wensen mail je naar PostbusSocialeZekerheid@minbzk.nl. Een expert reageert binnen 2 werkdagen.

Achtergrondinformatie