Kennispunt Sociale Zekerheid

Bij de juridische advisering zijn aspecten rond ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid regelmatig terugkerende onderwerpen. Het Kennispunt Sociale Zekerheid staat HR-professionals en leidinggevenden bij als er ingewikkelde juridische trajecten zijn bij re-integratie, het eigenrisicodragerschap, ziekte, ontslag en arbeidsongeschiktheid.

Wat doen we voor je

HR-professionals en leidinggevenden kunnen bij het kennispunt terecht met vragen. Heb je een vraag over een individuele casus? Laat ons dan weten of er al een juridisch adviseur van O&P Rijk bij betrokken is. Dit bevordert een goede advisering richting het betreffende departement. Naast het geven van trainingen, verzorgt het expert-team ook presentaties en voorlichting op maat. Onze kennis delen we ook in een aantal factsheets die je vanaf deze pagina kunt downloaden.

Ons team

Ons team bestaat uit Ilonka van de Beek, Jan Robert Zeelenberg, Leo Dijk, Nicolette Vastenburg en Remke van den Bremer. Het team is bereikbaar via PostbusSocialeZekerheid@minbzk.nl.

Factsheet loondoorbetaling bij ziekte en hoe zit het met ontslag

Als een medewerker ziek wordt, zijn er standaardregels voor loondoorbetaling en ontslag. Vindt ziekte plaats binnen twee jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of als deze leeftijd al is bereikt, gelden er afwijkende termijnen en regels. Download het factsheet voor een volledig overzicht

Factsheet CAO vergoedingen na een arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is vervelend. Meestal is het letsel beperkt of is er helemaal geen letsel, maar gevolgen kunnen ook ernstiger zijn en langdurige of zelfs blijvende schade tot gevolg hebben.
In dit factsheet gaan we in op de voorzieningen die de CAO Rijk biedt als een medewerker een ongeval op werk is overkomen en als gevolg daarvan arbeidsongeschikt is geraakt. Daarbij zoomen we ook in op de gevolgen die dit heeft voor het inkomen van de medewerker. Download hier het factsheet.

Factsheet Compensatieregeling Transitievergoeding

Sinds 1 april 2020 kan compensatie worden aangevraagd voor de betaalde transitievergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. In een factsheet hebben we alle informatie hierover verzameld. Download het factsheet en lees alle ins en outs!

Contact

Voor vragen of meer informatie mail je naar PostbusSocialeZekerheid@minbzk.nl. Een adviseur neemt dan contact met je op.

Achtergrondinformatie