Startpunt herplaatsing bij ontslag

Ons gesloten ontslagstelsel kent een aantal routes om tot ontslag over te gaan. Om een medewerker te kunnen ontslaan moet er volgens het Burgerlijk Wetboek (BW) sprake zijn van een redelijke grond. Daarnaast bepaalt het BW dat een werkgever pas aan ontslag toe komt als herplaatsing in een passende functie niet mogelijk is of in de rede ligt.

De werkgever moet daarom, voordat hij toestemming verzoekt bij het UWV, de kantonrechter verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden of anderszins beëindiging van de arbeidsovereenkomst nastreeft, eerst onderzoeken of binnen de Staat der Nederlanden een passende functie beschikbaar is.

Werkwijze

De ICOP heeft de uitvoering van de herplaatsingsverplichting benoemd als een deskundigenproces en de uitvoering neergelegd bij de SSO’s.

De opdrachtgevers van O&P Rijk kunnen hiervoor terecht bij het Startpunt herplaatsing bij ontslag. Wij helpen werkgevers bij deze inspanningsverplichting. Hiervoor is een multidisciplinaire samenwerking tussen Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht, Loopbaan- en Talentontwikkeling en Bedrijfszorg opgezet. Dit is het Startpunt herplaatsing bij ontslag. Het Startpunt herplaatsing bij ontslag biedt advies aan de werkgever. We begeleiden de medewerker op de arbeidsmarkt door actief vacatures, die passen bij het zoekprofiel, aan te bieden en waar nodig hulp te bieden bij de sollicitaties. We voeren een herplaatsingsonderzoek uit en zetten het resultaat in een eindrapportage.

Leidraad en formats

In opdracht van de ICOP is gewerkt aan uniforme werkprocessen, kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen. Aan de slag gaan, tegelijk leren en steeds verbeteren is het uitgangspunt. Resultaat is een Rijksbreed gedragen ‘Leidraad Herplaatsing bij Ontslag’ en een set aan documenten en formats die de basis vormen voor een Rijksbreed gelijke uitvoering van de herplaatsingsplicht.

Lees ook ons weblog met een terugblik op de Kennissessie Herplaatsing bij ontslag en het antwoord op de meest gestelde vraag tijdens deze kennissessie.

Factsheet

In het herziene factsheet Startpunt herplaatsing lees je aan de hand van een duidelijk stappenplan alles over onze dienstverlening.

Meer informatie

Ben je een ontslag aan het voorbereiden en wil je advies en begeleiding van het Startpunt herplaatsing bij ontslag? Mail dan met herplaatsing@rijksoverheid.nl