De integrale wervingsaanpak voor inkoopprofessionals werkt

Het project arbeidsmarktcommunicatie inkoop is onderdeel van het programma HRM in het Inkoopdomein dat is opgezet naar aanleiding van de evaluatie van het Rijksinkoopstelsel in 2016. Doel van het programma is een verbeterde toepassing van HR-instrumenten binnen het inkoopdomein en hierbij het lerend vermogen en het professioneel presteren in het Rijksinkoopstelsel te versterken. Vanuit het opgestelde Meerjarig Personeelsplan (MPP) worden onder meer de uitdagingen op het gebied van de krappe arbeidsmarkt, de veranderende rol van inkopers en de professionalisering van de publieke inkoopopleidingen aangepakt.
We gingen in gesprek met Roland Kansen, Programmamanager HRM in het Inkoopdomein en Wouter Hylarides, Projectleider Arbeidsmarktcommunicatie bij team Arbeidsmarkt.

Hoe ziet de arbeidsmarkt voor inkopers eruit en hoe ontwikkelt het vak zich?

Roland: ‘De arbeidsmarkt voor publieke inkopers is heel krap, zeker voor de hogere schalen. Daarnaast verandert de rol van de inkoper continu. De nadruk lag lang op rechtmatigheid, terwijl er nu meer en meer aandacht voor doelmatigheid komt. De functies in de inkoopkolom worden hierdoor complexer en interessanter.’

Met welke opdracht ging team Arbeidsmarkt aan de slag?

Wouter: ‘Aan team Arbeidsmarkt is in 2018 gevraagd om gezamenlijk een gerichte wervingsaanpak voor inkoopprofessionals op te zetten met een goed zichtbaar werkgeversprofiel voor het inkoopdomein. De inkoopprofessional moet de Rijksoverheid als potentiële werkgever overwegen en de kwaliteit en kwantiteit bij vacatures moet sterk verbeteren.’

Waarom is dit zo’n bijzonder interessante case?

Roland: ‘Wat uniek aan dit project is, is dat Rijksoverheid nu als één aantrekkelijke inkoopwerkgever wordt gepositioneerd over de 19 afzonderlijke inkooporganisaties heen. Dit in combinatie met de HR-instrumenten uit het programma zoals opleidingen en mobiliteit maken dit tot een geïntegreerde aanpak voor het inkoopdomein binnen de Rijksoverheid.

Bij aanvang van het project opereerde ieder IUC afzonderlijk en concurreerde daardoor eigenlijk met de andere IUC’s, het contact met kandidaten was niet gestructureerd, media werden gefragmenteerd ingezet en het verzamelen en evalueren van data ontbrak. Nu is er een gezamenlijke, datagedreven wervingsstrategie, waarmee we een actieve pool met inkoopprofessionals hebben.’

Hoe hebben jullie het aangepakt? Welke specialismen/expertises kwamen aan bod?

Wouter: ‘In onze aanpak komen alle expertises van team Arbeidsmarkt samen. Vanuit marktanalyse en doelgroeponderzoek hebben we onze strategie opgesteld. Samen met contentadviseurs zijn de content thema’s en onderwerpen bepaald. Onze onlinespecialisten helpen ons bij de contact strategie (e-mail) en bij de inzet van social media. En vanuit data-analyse monitoren we het gedrag van de respondenten op de website-pagina’s, bijvoorbeeld de artikelen, clips, blogs of de vacaturetekst’. Roland vult aan: ‘We zijn gestart met een arbeidsmarktanalyse van de doelgroep en onze interne markt. Uit onze analyse bleek dat er binnen de Rijksoverheid jaarlijks ongeveer 300 vacatures voor inkopers en contractmanagers zijn waarvan 70% moeilijk vervulbare senior profielen als schaal 11 en hoger.’ Wouter: ‘Verder bleek dat de doelgroep inkopers relatief klein is (21.000 mensen WO/HBO). Slechts 8% hiervan is actief op zoek naar een baan en 48% is latent zoekend. In onze arbeidsmarktcommunicatiestrategie leggen we nu de focus op deze latente doelgroep senior inkoopprofessionals. Ook kwam naar voren dat inkoopprofessionals geen duidelijk beeld hebben van het werk bij de Rijksoverheid. We laten daarom zien dat je als inkoper echt impact kunt maken.’

Wat hield de arbeidsmarktcommunicatiestrategie verder in?

Wouter: ‘Onze content- en contactstrategie is erop gericht om de doelgroep inkoopprofessionals een reëler beeld te geven van de Rijksoverheid én het werken als Inkoper bij het Rijk. De artikelen die we delen gaan over thema’s die spelen binnen inkoop, zoals duurzaamheid, digitalisering en inzet van arbeid en diversiteit. De verhalen worden door onze inkopers en contractmanagers verteld. Maandelijks verschijnen interviews met rijksinkoopmedewerkers op Werken voor Nederland. Deze content delen we ook via de website van Inkoperscafé en op LinkedIn.

Daarnaast krijgen mensen de mogelijkheid om laagdrempelig kennis te maken. Geïnteresseerden worden via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van trends, evenementen en carrièremogelijkheden. Een sourcer onderhoudt contacten met de vacaturehouders, potentiële kandidaten en studenten en maakt matches met openstaande (stage)vacatures. De projectrecruiter heeft nauw contact met vacaturehouders en inkoopmanagers en stimuleert de onderlinge samenwerking op het vlak van wervingsuitdagingen.’

Welke mediakanalen hebben jullie ingezet en waarom?

Wouter: ‘Vanuit Werken voor Nederland sturen we sterk op data. In de eerste fase hebben we vooral bereik gecreëerd voor onze artikelen via sociale media (LinkedIn, Facebook, Instagram) en Inkoperscafé. Via E-mail delen we trends, updates en actuele vacatures om de doelgroep te binden en boeien. Voor de meer inhoudelijke binding zetten we video’s en webinars in. Zo vertellen inkopers bijvoorbeeld over het inkopen van drones of de impact van duurzaam inkopen. Hierdoor kan een potentiële kandidaat zich een beter beeld vormen van wat het werken als inkoper bij de Rijkoverheid betekent.

Wat zijn jullie resultaten tot nu?

Wouter: ‘Uit ons doelgroeponderzoek blijkt dat de inkoopprofessional de Rijksoverheid inmiddels herkent als een potentiële werkgever en positief beoordeelt. Met inmiddels 1700 geregistreerde inkoopprofessionals en een actuele talentpool met 90 kandidaten is er voldoende potentieel aan nieuw talent. Rijksonderdelen zoeken elkaar ook steeds meer op en er zijn initiatieven op het vlak van o.a. interne mobiliteit. Ook wordt er meer op competenties geworven in plaats van op harde vereisten. We kijken steeds meer naar vakmanschap en zorgen ervoor dat inkopers zich kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast verbinden we onderdelen uit het HRM-programma aan onze arbeidsmarktcommunicatie-aanpak. Binnen de Rijks Inkoop Opleiding (RIO) worden er inkoopopleidingen aangeboden en binnen de Innovatiewerkplaats Publieke Inkoop werken we samen met hogescholen. Studenten maken tijdens hun studie al kennis met het vak van inkoper, krijgen de kans stage te lopen binnen het Rijk en vervolgens te starten als trainee.’

Uiteindelijk doel is natuurlijk om de Rijksoverheid de aantrekkelijkste werkgever voor alle inkoopprofessionals in Nederland te maken zodat alle vacatures structureel efficiënter worden ingevuld.