Nieuwe merkstrategie en campagne voor de arbeidsmarkt

Ruim anderhalf jaar heeft team Arbeidsmarkt met veel energie gewerkt aan een nieuwe merkpositionering en arbeidsmarktcampagne voor de Rijksoverheid als werkgever. Juist nu in deze krappe arbeidsmarkt is het essentieel om de Rijksoverheid als werkgever scherp te positioneren.

We zijn trots op het resultaat waar we met een groot aantal (arbeidsmarkt)communicatie- en wervingsspecialisten van verschillende rijksonderdelen zo hard aan gewerkt hebben.

Lancering landelijke arbeidsmarktcampagne

We lanceren de rijksbrede arbeidsmarktcampagne om de Rijksoverheid als aantrekkelijke werkgever onder de aandacht te brengen. Deze campagne speelt in op de bijdrage die toekomstige medewerkers hebben bij het verder ontwikkelen van de Nederlandse samenleving. De campagne start op 26 oktober en loopt tot medio november. Ook in 2023 gaan we de campagne voortzetten.

Eenheid en individualiteit

De rijksbrede arbeidsmarktcampagne is zo opgezet dat het aan individuele rijksorganisaties de ruimte biedt om hun unieke eigen positie binnen het Rijk over het voetlicht te brengen. Naast verschillende campagnematerialen zijn er bijvoorbeeld templates beschikbaar in dezelfde stijl. Hiermee kunnen rijksonderdelen hun eigen werving in dezelfde herkenbare stijl kracht bij zetten.

Heb je vragen? Stel deze dan via brandteam@werkenvoornederland.nl.