Themabijeenkomst imago-onderzoek: hoe interessant is de Rijksoverheid als werkgever?

Een sterk werkgeversmerk krijgt twee keer zoveel sollicitaties*. Dat geeft het belang aan dat je moet blijven investeren in je werkgeversmerk en deze vervolgens ook moet onderhouden. Maar waar staan we met de aantrekkingskracht van de Rijksoverheid als werkgever?

Recent is de arbeidsmarktcampagne ‘Ons land in jouw handen’ gelanceerd. Mede om ons vertrekpunt te bepalen hebben we een rijksbreed imago-onderzoek laten uitvoeren naar de rijksoverheid als werkgever. Het onderzoek is uitgevoerd onder een dwarsdoorsnede van de Nederlandse beroepsbevolking.
Ruim 2.100 respondenten hebben antwoord gegeven op vragen over herkenbaarheid, associaties en werkbereidheid bij de Rijksoverheid en haar organisaties.

Op 17 november (13.30-15.00 uur) organiseren we een themabijeenkomst waar onderzoeksbureau Motivaction de resultaten van hun imago-onderzoek met jullie zal delen. Na afloop zal het volledige imago-onderzoek ook beschikbaar worden gesteld. Tijdens de bijeenkomst is er vanzelfsprekend ruimte voor vragen.

LET OP: het is een rijksbreed onderzoek, waarbij we respondenten hebben gevraagd naar herkenbaarheid en werkbereidheid van en bij de diverse rijksorganisaties (geholpen en ongeholpen). Verwacht geen diepgaande analyses van individuele rijksorganisaties.
 

*Bron: Betterteam research
 

Meld je hier aan voor de online themabijeenkomst
Wanneer: 17 november 2022, 13:30 tot 15:00 uur.
Locatie: online

Neem voor meer informatie over deze online bijeenkomst kun je contact opnemen met Touria William.

Themabijeenkomsten zijn voor rijksmedewerkers die geïnteresseerd zijn in arbeidsmarktcommunicatie, arbeidsmarkt(-ontwikkelingen), recruitment en interne mobiliteit.