Uitfaseren TICC

TICC is een maatwerkapplicatie dat onderdeel is van het Carrière Sites Overheid (CSO) platform. Dit platform bestaat naast TICC uit de websites Werkenvoornederland.nl, Mobiliteitsbank.nl, Werkenbijdeoverheid.nl en Functiegebouwrijksoverheid.nl. Via de TICC applicatie kun je vacatureteksten invoeren en plaatsen op de genoemde websites. De ondersteuning bij TICC wordt verzorgd door team Traffic van Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk).

Naast de Rijksoverheid wordt TICC gebruikt door de decentrale overheid. Diverse gemeentes, provincies en waterschappen gebruiken de applicatie voor het publiceren van vacatures op Werkenbijdeoverheid.nl.

Vervanging TICC

De applicatie TICC voldoet niet meer aan de huidige eisen die de Rijksoverheid stelt aan techniek en veiligheid en is daarom niet toekomstbestendig. Omdat TICC een maatwerkapplicatie is met bijzondere functionaliteiten is TICC niet 1 op 1 te vervangen door een andere applicatie.

Vervolgstappen

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan een nieuwe CSO vacature API-koppeling. Deze koppeling communiceert met een werving & selectie systeem of een Applicant Tracking Systeem (ATS). Dit kan TICC vervangen. Inmiddels zijn we gestart met een pilot bij een aantal decentrale rijksorganisaties om de koppeling te testen.

Voor de decentrale overheden die geen eigen werving & selectie systeem of ATS hebben of handmatig vacatures invoeren is er bij team Traffic van O&P Rijk een loket ingericht. Hier kunnen vacatures aangeleverd worden vanaf maandag 1 juli 2024. De decentrale overheden leveren vacatures aan door gebruik te maken van het formulier vacaturepublicatie

Planning

Op dit moment is het niet mogelijk om concrete doorlooptijden te benoemen voor de uitfasering. Dit heeft te maken met de afhankelijkheden tussen de functionaliteiten in TICC. Deze afhankelijkheden hebben invloed op de prioritering van uitfaseren. Het uitgangspunt is om TICC zo snel mogelijk te vervangen, maar dit moet zorgvuldig gebeuren. Het merendeel van de werkzaamheden vindt in 2024 plaats.

Meer informatie

Op Plein BZK is een speciale pagina ingericht met informatie en het laatste nieuws over het uitfaseren van TICC. Je kunt lid worden van deze pagina door een e-mail te sturen naar uitfaserenTICC@rijksoverheid.nl. Heb je vragen over de uitfasering van TICC? Kijk bij de veel gestelde vragen hieronder. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail met jouw vraag. 

Veelgestelde vragen