Schuldhulpverlening

Het Financieel loket is er voor jou!

We hebben het allemaal kunnen lezen in de media: door de hogere grondstof- en energieprijzen neemt de inflatie toe. Dit betekent dat we dat merken in onze portemonnee. Maar de één voelt het meer dan de ander.

Heb je financiële problemen dan kun je terecht bij de medewerkers van het Financieel loket. Deze hulpverlening is voor medewerkers van bijna alle rijksorganisaties. De Belastingdienst en ministerie van Defensie hebben zelf financieel hulpverleners.

Hulp inschakelen

Inflatie, coronacrisis, echtscheiding, ziekte en ontslag of de energiecrisis kunnen ervoor zorgen dat er schulden ontstaan. Een vervelende bijkomstigheid van het hebben van schulden is het gevoel van schaamte. Je praat er niet graag over en je blijft in je eentje vechten tegen het gevoel van onmacht en de problemen.

Het is belangrijk om je problemen bespreekbaar te maken, ga daarom in gesprek met je leidinggevende. Die kan je doorverwijzen naar een financieel hulpverlener. Je kunt ook direct contact met ons opnemen.

Wat houdt financiële hulpverlening in?

Financiële hulpverlening kent veel onderdelen, zoals :

  • Financiële- administratie en problematiek inzichtelijk maken;
  • Loonbeslag;
  • Budgetbegeleiding;
  • Crisisinterventie bij spoedeisende zaken zoals een huisuitzetting;
  • Bij zeer complexe schuldproblemen doorverwijzen naar en begeleiden bij contact met een externe schuldhulpverlenende organisatie;
  • Ondersteuning bij het aanvragen van een lening bij het Sociaal Fonds.

Wat vragen wij van je?

Je geeft volledige openheid van zaken over jouw financiële situatie. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je financiën. We verwachten een actieve houding om je problemen op te lossen.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met de financieel hulpverlener die werkzaam is voor jou organisatie.