Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen zijn een belangrijke schakel in het waarborgen van een veilige werkomgeving. Als onafhankelijke en neutrale professionals bieden zij medewerkers van de Rijksoverheid de mogelijkheid om vertrouwelijk te spreken over problemen en zorgen die ze op het werk ervaren. Ze fungeren als luisterend oor, bieden emotionele ondersteuning en verstrekken informatie over mogelijke stappen en opties. Ze dragen bij aan het bevorderen van welzijn, het voorkomen van ongewenst gedrag en het bevorderen van een gezonde organisatiecultuur. Ze helpen medewerkers bij het vinden van oplossingen en het herstellen van vertrouwen. Op deze pagina vertellen we je meer over het netwerk vertrouwenspersonen, de verschillende soorten vertrouwenspersonen en de optie om een externe vertrouwenspersoon in te zetten.

Netwerk vertrouwenspersonen

Het Netwerk Vertrouwenspersonen faciliteert vertrouwenspersonen die werken bij de Rijksoverheid. Met als doel de rol van de vertrouwenspersonen te professionaliseren. Wij organiseren interdepartementale trainingen over verschillende interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld over psychologie, arbeid juridische basiskennis en jezelf presenteren als vertrouwenspersoon. Maar we verzorgen ook workshops, begeleide intervisie en netwerkdagen. En we fungeren als sparringpartner.

Soorten vertrouwenspersonen

Met het aanstellen van vertrouwenspersonen versterken organisaties hun integriteit, zowel preventief als correctief. Intern melden wordt veiliger, gemakkelijker en effectiever. Iets waar de hele organisatie baat bij heeft. Er zijn verschillende soorten vertrouwenspersonen. 

  • Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen
    Hier kunnen werknemers terecht met problemen zoals pesten, intimidatie en discriminatie.
  • Vertrouwenspersoon integriteit
    Deze speelt een rol bij vermoedens van integriteitsschendingen of misstanden en bij de preventie ervan.

Iedere organisatie bij de rijksoverheid heeft interne vertrouwenspersonen. In de meeste gevallen is dat een gecombineerde rol: men is zowel vertrouwenspersoon integriteit (VPI) als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPOO).

Externe vertrouwenspersonen

Soms is een externe vertrouwenspersoon meer gewenst dan een interne. Ook de externe vertrouwenspersoon is speciaal opgeleid voor deze rol en heeft ruime ervaring. 

Contact

Stuur een e-mail naar netwerkvp@rijksoverheid.nl.