Sfeerimpressie netwerkdag vertrouwenspersonen

Op donderdag 21 maart was het de dag tegen discriminatie en racisme. Niet voor niets dat het Interdepartementaal Netwerk Vertrouwenspersonen op deze dag een live netwerkbijeenkomst organiseerde. Binnen de rijksoverheid staan we voor een (sociaal) veilige werkomgeving en werkplezier voor iedereen. Daar zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor. Iedereen is gelijk en ieder individu doet er toe. Zeker als overheid hebben we hierin een voorbeeldfunctie. De praktijk is vaak weerbarstiger. Met ruim 100 deelnemers was de opkomst groot. Waarbij sommige deelnemers van ver kwamen en vooraf bleven overnachten of zelfs om 5.00u 's ochtends al van huis waren vertrokken. We nemen je mee in deze inspirerende bijeenkomst waarbij Joyce de Ruijter de dag begeleidde en samen met Mark de Boer, plaatsvervangend SG bij BZK, de aftrap deed.  

Wat wil je het netwerk meegeven?

Mark: “De vertrouwenspersonen vervullen, samen met vele andere professionals zoals bedrijfsmaatschappelijk werkers en integriteitscoördinatoren, een belangrijke rol. Ze zijn een belangrijke schakel in het waarborgen van een veilige werkomgeving. Als onafhankelijk een neutrale professionals bieden zij medewerkers van de rijksoverheid de mogelijkheid om vertrouwelijk te spreken over problemen en zorgen die zij op het werk ervaren.
Daarvoor wil ik mijn waardering uitspreken. De situaties waar jullie mee te maken krijgen, zijn niet altijd even gemakkelijk. Daarvoor moet je een dikke huid hebben.
Soms komt het voor dat een probleem binnen de organisatie niet kan worden opgelost, ondanks dat er wel een melding van is gemaakt. Melders willen dan hun gelijk krijgen, krijgen dit niet en isoleren zich. Ik wil jullie oproepen om die verbinding op te zoeken door samen met de melder en de andere partij in gesprek te gaan. Dat is uiteindelijk belangrijker dan je gelijk krijgen. Dit kan veel leed verhelpen en daarmee blijft diegene ook verbonden met de omgeving. Blijf dit belangrijke werk vooral voortzetten. Blijf signaleren en verbinden. Alleen samen kunnen we het verschil maken.”

Meer meldingen

Het afgelopen jaar is het aantal vertrouwenspersonen verdubbeld en is de samenstelling van het netwerk diverser geworden, ook qua achtergrond. In de jaarrapportages zien dan ook dat het aantal meldingen flink is toegenomen. In de praktijk merken we dat dit mede komt doordat medewerkers zich kunnen identificeren met een vertrouwenspersoon. Medewerkers ervaren een veel lagere drempel, willen eerder een kwestie bespreken en durven ook eerder een melding te doen.

12,5 jarig jubileum

Daarna volgde een korte terugblik en een vooruitblik vanuit het interdepartementale netwerk door Henny Schrauwers. Extra bijzonder, want het netwerk bestaat 12,5 jaar! In die periode heeft de rol van vertrouwenspersonen de nodige veranderingen ondergaan en zal dat in de toekomst waar nodig ook nog veranderen. De wijze waarop naar integriteit en (on)gewenst gedrag wordt gekeken, heeft ook een grote verandering ondergaan. Vanuit (hilarische) praktijkvoorbeelden nam Henny de deelnemers hierin mee.

Nieuwe workshop

“In het verschil maak jij de verbinding” is de titel van een nieuwe workshop. Graciëlla Ellis gaf de deelnemers een korte impressie van deze nieuwe workshop.
Graciëlla: “Wat zijn de verschillen tussen de personen en hoe kan je juist in dit verschil het gesprek aan gaan en de verbinding met elkaar maken? Een mooi voorbeeld is het verschil in gewoontes. Soms voldoe je niet aan de norm van een ander of die ander voldoet niet aan jouw norm. In de kern is iedereen divers. Maar als we het over diversiteit hebben, hebben we het doorgaans over de ander en niet over onszelf. Kortom je eigen diversiteit heeft een impact op de manier waarop je informatie filtert, hoe jij je opstelt en hoe deze een rol speelt in onze dagelijkse handelingen. Een voorbeeld is het ritueel van rouw waarbij tijdens de begrafenis van een rapper de kist al dansend en met luide muziek naar buiten werd gedragen. Kan jij daar oordeel loos naar kijken? En heb jij begrip voor deze andere vorm van rouw? Het gaat hier dus om begrip voor andere culturen in de breedste zin van het woord en de gewoontes die daarbij horen.“ 
Nieuwsgiering naar de workshops die het netwerk aanbiedt? Neem dan een kijkje op onze website.

De zeven vinkjes

Tijdens het middagdeel nam Joris Luyendijk, spreker en uitgever, de deelnemers op een interactieve wijze mee in ‘De zeven vinkjes’. Want stel je voor; je kunt niet gediscrimineerd worden en je hoeft je nooit ergens aan te passen, omdat iedereen zich altijd aanpast aan jou. Stel dat je vervolgens ook nog de meest prestigieuze opleiding van het land hebt, zodat je ook daarop niet gepakt kunt worden. Dan kun je dus niet weten hoe kwetsbaarheid voelt. Maar omdat je alles mee hebt en niks tegen, is de kans wel maximaal dat je het ver brengt in de samenleving. Joris Luyendijk behoort tot deze groep van ondiscrimineerbare en sociaal onkwetsbare Nederlanders: een witte autochtone heteroman uit een ‘goed nest’ met aan de muur diploma’s van het Gemeentelijk Gymnasium te Hilversum en de Universiteit van Amsterdam.

Samenwerking O&P Rijk | Binnenwerk

Aan het einde van de bijeenkomst ontvingen alle deelnemers het boek ‘De 7 vinkjes’ en een kleine attentie. Deze attentie is in samenwerking met de collega’s van O&P Rijk | Binnenwerk samengesteld.
Heb jij hulp nodig ter voorbereiding op een bijeenkomst? De medewerkers van Binnenwerk helpen je graag! Stuur voor meer info een mail naar Binnenwerk@rijksoverheid.nl.  

Contact

Heb je na het lezen van dit bericht nog vragen of wil je reageren? Stuur dan een bericht naar netwerkvp@rijksoverheid.nl