Hoe breng je diversiteit in je team?

Diversiteit in teams is een rijksbrede opgave. Je wilt als ministerie een goede afspiegeling zijn van de samenleving, maar hoe zorg je voor diversiteit in je eigen team? Dat begint bij het inclusief werven en selecteren van nieuwe medewerkers. Hoe je dat doet, leer je in de training ‘Inclusief werven en selecteren’.

We zijn benieuwd of en hoe de deelnemers het geleerde vanuit deze training inzetten op de werkvloer, daarom leggen we een aantal vragen voor aan een van de deelnemers, Mieke van der Vegt. Mieke werkt als coördinator van het cluster Privacy & Dienstverlening bij de afdeling Handhaving en Gegevensuitwisseling van SZW, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid en Integratie. Haar afdeling zoekt nieuwe collega’s en Mieke schrijft mee aan vacatureteksten en voert samen met collega’s selectiegesprekken.

Mieke van der Vegt

Wat was voor jou de reden om deze training te volgen?

‘Het thema Diversiteit & Inclusie is van groot belang. Beleid maken met collega’s vanuit diverse achtergronden zorgt voor beter beleid, het voorkomt de “blinde vlekken”. We werven wel mensen met verschillende achtergronden, maar het lijkt soms lastig om deze mensen te behouden. Hoe kunnen we op een goede manier inclusief werven? Ik ben getipt door een collega die enthousiast was over deze training.’

Wat zijn je bevindingen?

‘De training laat je nadenken over je eigen denkpatronen, zowel bewust als onbewust. Je krijgt inzicht in je eigen vooroordelen en dat kan best confronterend zijn. Maar als je je niet bewust bent van jouw vooroordelen, kun je er niet op een andere manier naar kijken en proberen deze minder van invloed te laten zijn op het selectieproces.
Ook leer je dat vacatureteksten, met lange opsommingen aan wensen en eisen, veel mensen afschrikken. Je wordt uitgedaagd om echt goed na te denken over wat je in een vacaturetekst zet.’

Sloot het aan bij je verwachting?

‘Inhoudelijk absoluut! Ik heb veel geleerd en goede handvatten meegekregen om aan de slag te kunnen gaan. De training wordt digitaal gegeven en dan zijn het wel lange sessies. De sessies zijn interactief, maar het beklijft mijns inziens beter als het ook fysiek wordt gegeven. Of een combinatie van beide. Het is lastig om je via een beeldscherm kwetsbaar op te stellen en dat lijkt me juist een belangrijk onderdeel van de training.’

Wat neem je mee in je werkpraktijk?

‘Ik heb verschillende dingen geleerd tijdens de training die ik mee kan nemen:

  • Goed nadenken om nog beter en scherper te krijgen wat we willen en wat we echt nodig hebben. Bijvoorbeeld niet teveel eisen stellen in je vacaturetekst; beperk de bullets.
  • Probeer gestructureerd om te gaan met je gesprekken. Ook als je een zogenaamd klikgesprek gaat voeren, denk dan vooraf goed na over je vragen. Je voelt je nu eenmaal sneller op je gemak bij mensen die op je lijken, probeer zoveel mogelijk open vragen te stellen.
  • Gebruik een beoordelingsformulier door deze zorgvuldig in te vullen en te vergelijken met elkaar.
  • Maak gebruik van de STAR-methode; een gedragsgerichte interviewtechniek.’

Heb je nog tips?

‘Bied de training ook fysiek aan. Persoonlijk vind ik drie uur achter een scherm best lang, er zijn wel veel pauzes tussendoor, maar toch.
Ondanks de digitale vorm, vond ik de training en de trainer echt goed en ik zou de training iedereen, die zich gemotiveerd voelt, ook zeker aanraden.’

Het Leer- en Ontwikkelplein richt zich met een strategische leeragenda op de organisatiedoelen van OCW, SZW en VWS. Diversiteit en Inclusie is een van de leerthema’s.
Meer informatie over de dienstverlening van het Leer- en Ontwikkelplein is hier te vinden op het Rijksportaal (Let op: dit is het intranet van de Rijksoverheid en alleen toegankelijk met een account van de Rijksoverheid). 

Medewerkers van andere departementen kunnen zich aanmelden via Leer-Rijk. Meer informatie over het trainingsaanbod vind je op deze pagina.