Trainingen werven & selecteren voor inclusieve overheid

Het zoeken, vinden en uiteindelijk selecteren van de best passende kandidaat, zonder het laten meewegen van je eigen vooroordelen, gunfactor of het hebben van een klik. Hoe doe je dat?
De trainingen bieden praktische handvatten om zo objectief mogelijk te leren werven en selecteren. We laten je kennismaken met je eigen vooroordelen en je wordt aangezet tot reflectie op je eigen inclusieve handelen in wervings- en selectieprocedures.

Daarnaast bieden wij verdiepende trainingen op dit onderwerp en thema trainingen over inclusief leidinggeven.

Overweeg je een training Inclusief Werven & Selecteren en twijfel je welke vorm het beste bij jou of je organisatie past? Op deze pagina vind je een keuzehulp. Toch nog vragen? Neem contact op met inclusieve.overheid@leeuwendaal.nl.

Waarom deze trainingen?

De Rijksoverheid wil bijdragen aan een breed maatschappelijk vraagstuk: een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn, gelijke kansen heeft en actief betrokken is. Kortom, een organisatie waarin burgers zich herkennen en waar collega’s zich thuis voelen omdat gelijkwaardigheid en diversiteit voorop staan.

De trainingen Inclusief Werven en Selecteren zijn een concrete invulling van een van de focuspunten van het ‘Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025’ (SPB 2025). Lees meer over de zeven focuspunten van het SPB2025 of bekijk het filmpje. Daarom is het belangrijk om in het eigen HR-beleid aan te sturen op een inclusieve organisatie met divers samengestelde teams.

Wie zijn wij?

Het programmabureau Inclusief Werven en Selecteren is ondergebracht bij Team Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie (DGI) van O&P Rijk. Wij ondersteunen het Rijk met verschillende diensten om diversiteit en inclusief denken en handelen op de werkvloer te bevorderen. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ons trainingsaanbod.

NB: De trainingen zijn niet beschikbaar voor medewerkers van de departementen van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie, de Belastingdienst en de Hoge colleges van Staat (met uitzondering van de Tweede Kamer).