Wie zijn wij - wat doen wij

Team Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie adviseert en begeleidt organisaties met verschillende diensten ter bevordering van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie op de werkvloer, waaronder de invulling van de Banenafspraak (zie kader).

De Rijksoverheid is een van de grootste werkgevers van Nederland en staat open voor iedereen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten van medewerkers vergroten de denkkracht van organisaties en de creativiteit van medewerkers. Zoals opgenomen in de Strategisch Personeelsbeleid (SPB) 2025 Rijksoverheid:

‘We hechten aan een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar zij zichzelf kunnen zijn, zich vrij voelen om hun mening te geven, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, en waar zij zich in een veilige leeromgeving kunnen ontwikkelen.’

Waarvoor kan je bij ons terecht?

  • Kennis en advies over (de groei naar) een inclusieve arbeidsorganisatie;
  • Advies op maat over hoe je jouw organisatie diverser en inclusiever kunt maken en daar draagvlak voor kunt creëren;
  • Advies over welke stappen je kunt zetten om de afgesproken doelstellingen van de Banenafspraak te behalen;
  • Trainingen voor leidinggevenden, werkplekbegeleiders, HR-adviseurs en arbeidsparticipanten (medewerkers die vallen onder de Banenafspraak);
  • (Maatwerk)trainingen op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie;
  • Advies en begeleiding bij instroom: denk aan recruitment, functiecreatie en jobcarving;
  • Advies en begeleiding bij doorstroom: denk aan loopbaanbegeleiding en (job)coaching op de werkvloer;
  • Nieuws en informatie over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie en de Wet Banenafspraak.

Wij helpen je graag bij al jouw vragen over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie en de invulling van de Banenafspraak. Wil je meer informatie? Voor vragen en wensen, mail je naar D&I@rijksoverheid.nl

Banenafspraak

Het kabinet wil dat mensen met een arbeidsbeperking vaker een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daarom heeft het kabinet de Wet banenafspraak gemaakt in samenwerking met organisaties voor werkgevers en werknemers (sociale partners) in het Sociaal Akkoord 2013. In totaal moeten er 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarvan zijn 25.000 banen voor de overheid.

Mensen uit de doelgroep Banenafspraak hebben vaak een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. Om deze groep te helpen, garandeert de Rijksoverheid dat er in de periode van 2014 tot en met 2024 een vastgesteld aantal banen wordt gerealiseerd voor mensen uit deze groep.