Ontslag! Wat als je er samen niet uitkomt?

Een ontslagprocedure is voor niemand fijn. In de meeste gevallen kan een werkgever er wel met een medewerker uit komen en wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Maar wat als dat niet lukt en de weg naar een ontslagaanvraag bewandeld moet worden? Ook dan gelden er spelregels en uiterste zorgvuldigheid. Er komt heel wat bij kijken voordat de ontslagvergunning bij het UWV aangevraagd kan worden of het verzoek om de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter te laten ontbinden. Loopbaan- & Talentontwikkeling ontwikkelde samen met Bedrijfszorg en Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht het Startpunt Herplaatsing bij ontslag.

Inspanningsverplichting

Om een medewerker te kunnen ontslaan moet er sprake zijn van een redelijke grond. Dat kan bijvoorbeeld zijn disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding, langdurig arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kan een werkgever een werknemer pas ontslaan als herplaatsing in een passende functie niet mogelijk is of in de rede ligt. Van werkgevers wordt een stevige inspanningsverplichting gevraagd. Je moet goed kunnen aantonen welke stappen je hebt gezet en wat je hebt gedaan. Want zo makkelijk kom je er bij de rechtbank of het UWV niet van af. Een van die verplichtingen is de herplaatsingsplicht. Daarin wordt gekeken of en in welke mate een medewerker binnen de staat der Nederlanden een geschikte plek kan vinden. Een tijdrovende en omvangrijke opdracht die een behoorlijke werkbelasting kan zijn. Binnen de rijksoverheid kan je daarvoor terecht bij het Startpunt Herplaatsing bij ontslag.

Startpunt Herplaatsing bij ontslag

In het Startpunt Herplaatsing bij ontslag zijn alle disciplines vertegenwoordigd die er nodig zijn om dossiers op een goede manier af te ronden zoals het voor alle partijen bedoeld is. Experts gaan onbevooroordeeld en dedicated aan de slag met de uitvoering van de herplaatsverplichting. Zo kan een jurist meekijken als het gaat over wet en regelgeving; een arbeidsdeskundige welke functies er vanuit het FunctieGebouwRijk passend zouden zijn, en kan een trajectbegeleider het proces met de medewerker overnemen. Daarnaast is het een voordeel dat het Startpunt veel breder kan kijken naar mogelijkheden omdat het beschikt over een netwerk en actuele uitstroomgegevens binnen de rijksoverheid.

Eindrapportage

Alles wordt vastgelegd in een eindrapportage waarmee, als er binnen een redelijke termijn geen passende functie is gevonden, de volgende stap gezet kan worden. Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter of toestemming bij het UWV.

P&O adviseur Verginia Sardjoe: “In het netwerk van onze organisatie was geen passende functie te vinden. In het belang van de medewerker en de organisatie hebben we er in de procedure voor gekozen het uit te besteden aan een partij met kennis en een rijksbreed netwerk. Het is fijn dat een onafhankelijke en objectieve partij dan ook het proces met de medewerker over kan nemen en dedicated en onbevooroordeeld aan de slag gaat”.

P&O Adviseur Diewke Essers: "Vanwege een enorm verstoorde relatie konden wij zelf geen herplaatsing realiseren. De ontslagaanvraag kwam in zicht en we hadden een onafhankelijk herplaatsingsonderzoek nodig. Die vraag hebben we neergelegd bij het Startpunt Herplaatsing. Zij hebben alle disciplines in huis en kunnen daardoor meteen schakelen. Daarmee kan de medewerker, als hij of zij ervoor openstaat, verder geholpen worden en als werkgever leef je je inspanningsverplichting na".

Voorbeelden uit de praktijk

Een medewerker en zijn leidinggevende kunnen niet meer door één deur. De medewerker heeft zich ziekgemeld en de bedrijfsarts stelt mediation voor. Beide partijen doen er alles aan om de relatie te herstellen. Helaas leidt de ingezette mediation niet tot herstel van de verhoudingen. De leidinggevende ziet daarom geen andere mogelijkheid dan toewerken naar einde van het dienstverband. Daarover bereiken de partijen geen overeenstemming. De enige route die de werkgever nog ziet, is een ontslag via de kantonrechter op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. De zaak wordt aangemeld bij het Startpunt herplaatsing bij ontslag. Omdat er nog geen inspanning voor herplaatsing is gedaan, zet het Startpunt herplaatsing bij ontslag een herplaatsingstraject in. Na een aantal gesprekken wordt voor er medewerker een nieuwe plaats bij Rijkswaterstaat in Leeuwarden gevonden waar hij zijn loopbaan binnen de Rijksoverheid kan voortzetten. Het dossier wordt gesloten.

Een medewerkster zit in een verbeter- en loopbaanbegeleidingstraject. Na afloop van dit langdurige en intensieve traject is er nog geen zicht op een andere baan. Helaas wordt in het verbetertraject geconcludeerd dat er ook geen verbetering is in haar functioneren. Haar leidinggevende wil stappen zetten richting afscheid. De huisjurist vindt dat er voldoende grond is voor ontslag en adviseert inzet van het Startpunt herplaatsing bij ontslag. Omdat er in het vrijwillige traject niet helemaal is voldaan aan de reikwijdte van de herplaatsingsplicht uit het Burgerlijk Wetboek, adviseert het Startpunt nog een kort aanvullend traject met medewerkster in te gaan om te voldoen aan de plicht tot herplaatsing. Na verloop van tijd blijkt dat ook deze inspanning geen herplaatsing in een andere functie oplevert. De ontslagprocedure wordt in gang gezet en het ontbindingsverzoek wordt toegewezen.

Meer informatie

Ben je een ontslag aan het voorbereiden en wil je advies en begeleiding van het Startpunt Herplaatsing bij ontslag? Mail dan met herplaatsing@rijksoverheid.nl. Of kijk hier voor meer informatie en handige leidraden en formats Startpunt herplaatsing bij ontslag | Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht.