Rijksbreed Young Talents programma van start

Het programma Young Talents is een interessant rijksbreed programma voor jonge talentvolle medewerkers. Het biedt hen de kans om, samen met collega’s van verschillende departementen, verder te ontwikkelen, nieuwe perspectieven te ontdekken en persoonlijk leiderschap en inzetbaarheid te vergroten. Op 13 april a.s. start de eerste groep met maximaal 16 deelnemers. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan tot en met 20 maart. Een volgende startdatum staat voor oktober 2023 gepland.

Opzet van het programma

Het Young Talents programma bestaat uit 5 inspirerende dagen, gevuld met workshops, training, intervisie en werken aan een maatschappelijke opdracht en heeft een doorlooptijd van circa 8 maanden. Gedurende het programma worden deelnemers individueel gecoacht en kunnen zij terugvallen op een buddy uit de groep.

Voor wie?

Dit interactieve en intensieve programma is voor medewerkers die 2 jaar werkervaring hebben binnen de rijksoverheid, niet ouder zijn dan 35 jaar en werkzaam zijn in schaal 10 t/m 12. Bij de samenstelling van de leergroep wordt gekeken naar een evenredige verspreiding van deelnemers van departementen.

Vernieuwd

Tot 2022 is dit programma uitgevoerd door InterCoach en nu ondergebracht bij O&P Rijk│Loopbaan- en talentontwikkeling. Het programma is waar nodig aangepast en geactualiseerd.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie met toelichting op het programma, trainingsdata, voorwaarden en aanmelding is te vinden op de website van O&PRijk│Loopbaan- en talentontwikkeling