Talentgericht werken en werven

Iedereen heeft talent. Iets waar je van nature goed in bent en waar je energie van krijgt. Bij de rijksoverheid vinden we het belangrijk dat iedereen deze talenten optimaal kan ontwikkelen én inzetten. Talentgericht werken noemen we dat. Samen met talentgericht werven – waarbij we kijken naar de kwaliteiten en talenten van een kandidaat - is het een ontwikkeling die we steeds meer zien.

Margo Scholtes

Iedereen heeft een talent

Misschien heb jij net als veel werknemers het gevoel dat je geen talenten hebt. Dat talent is voorbehouden aan een “excellent” talent, zoals een profvoetballer of beroepszangeres. Dat is echt een misverstand, vindt Margo Scholtes, coördinator Loopbaan en Talentontwikkeling bij O&P Rijk. “Iedereen heeft talent. Iets wat je van nature makkelijk afgaat, waar je energie van krijgt en je voldoening geeft. De kunst is om die talenten bij jezelf te ontdekken en in te zetten in je huidige werk.” 

Jouw talenten ontdekken

Aan de slag gaan met je talenten biedt je veel voordelen. Het komt je werkplezier ten goede en bevordert een positieve werkcultuur binnen je team. Maar hoe ontdek je jouw talenten? Margot geeft enkele tips: “Ga erover in gesprek met je leidinggevende, doe een talentenscan  en bekijk de inspiratieoefeningen. Ook is de Leidraad Ontwikkelgericht Personeelsgesprek interessant om te lezen. Ik kan je garanderen dat het je veel gaat opleveren.”

Eric Moningka

Talentgericht werven en selecteren

Bij talentgericht werven wordt gekeken naar de kwaliteiten en talenten van een kandidaat in plaats van functies die iemand in het verleden gedaan heeft. Niet alleen fijn voor de kandidaat die zo een baan vindt die bij diens talenten past, maar ook voor werkgevers. “Het kan een oplossing zijn voor de krapte op de huidige arbeidsmarkt, omdat je de vijver groter maakt,” vertelt Eric Moningka, projectleider rijksbrede werkgroep Talentgericht Werven en Selecteren. “Een ander voordeel is dat je bij hoge werkdruk taken anders kunt organiseren. Maar het zorgt ook voor behoud van medewerkers omdat ze de dingen doen waar ze gelukkig van worden.”

Meer weten?

Wil je weten wat jouw talenten zijn? Met een talentenscan krijg je inzicht in wat voor persoon je bent en welke eigenschappen jij laat zien.

Spreekt talentgericht werven je aan? De rijksbrede werkgroep zoekt nog organisaties die een pilot willen starten. Bespreek het met je manager of de hr-afdeling binnen je organisatie en stuur voor meer informatie een e-mail naar: tgw&s@rijksoverheid.nl.