FGR trainingen en workshops

Organisatieadvies verzorgt een trainingsaanbod op het gebied van het Functiegebouw Rijk. Het trainingsaanbod richt zich op het verhogen van kennis, inzicht en vaardigheden van hen die het instrument hanteren: de lijnmanagers en leden van Ondernemingsraden. Daarnaast zijn de trainingen ook geschikt voor HR-adviseurs die het lijnmanagement adviseren. Een gelijk kennisniveau bij zowel lijnmanagement, Ondernemingsraad en HR-adviseurs zien wij als optimaal. 
Het FGR is in het algemeen alleen het instrument; de vraagstukken die daar in de praktijk omheen spelen hebben te maken met (dynamisch) organiseren en organisatieverandering, met de HR-cyclus, beloningsverhoudingen, sturing op personeel en budgetten, enzovoorts. Klik op onderstaande pagina's voor meer informatie over onze trainingen.

Verschillende invalshoeken

De basiscursus ‘Leer het Functiegebouw Rijk kennen’ brengt de basiskennis op peil van iedereen die met het instrument te maken krijgt.

Als vervolg en verdieping daarvan kan worden gekozen uit drie invalshoeken:

  1. Een training, gericht op het verkrijgen van expertise;
  2. Een training, gericht op de beleidsmatige inzichten rondom het FGR;
  3. Een training die zich richt op het kunnen toepassen van het FGR in organisatie- en indelingsvraagstukken in de eigen organisatie.

Het kiezen van de juiste invalshoek zorgt ervoor dat de training voldoende aansluit bij de doelen die de deelnemers willen bereiken. Bij de intake bespreken we de wensen die de opdrachtgever heeft. Het is mogelijk om de trainingen aan te passen aan de eigen wensen. Bijvoorbeeld het behandelen of het verder uitdiepen van extra thema’s, die in jouw organisatie spelen. Het is altijd mogelijk om meer dan één verdiepingstraining te volgen, waardoor een opleidingstraject ontstaat.

Behalve nuttig, willen we ook graag dat de trainingen leuk zijn om te doen. Daarom is de groepsgrootte maximaal 10 medewerkers, en daarom werken we met casussen die door de deelnemers zelf zijn ingebracht. Juist het toepassen van de opgedane kennis verhoogt het leerplezier, en maakt de trainingen effectief. De trainingen kunnen online of op locatie worden verzorgd. 

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de DVA van jouw organisatie. Wanneer jouw organisatie deelneemt aan de budgetfinanciering van Organisatieadvies, dan wordt er een opdrachtbevestiging gemaakt. Wanneer dat niet het geval is, dan brengen we een offerte uit. De hoogte daarvan hangt af van de omvang van de training. Je contactpersoon bij Organisatieadvies kan je daarover informeren. De training Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening wordt in 2022, zolang er Rijksbreed budget beschikbaar is, centraal gefinancierd. 

Meer informatie

Heb je belangstelling voor een training, wil je meer informatie of je inschrijven? Mail dan met organisatieadvies@rijksoverheid.nl.

Op de trainingen en workshops zijn de leveringsvoorwaarden Organisatie en Personeel Rijk van toepassing.