Nieuw in App-Direkt: registreren bevallingsdatum en wijzigen keuze flexibel bevallingsverlof

Medewerkers die met zwangerschapsverlof zijn, kunnen nu met de nieuwste versie van App-Direkt zelf de bevallingsdatum registreren. Ook kunnen ze de eerder gemaakte keuze, om een deel van het bevallingsverlof flexibel op te nemen, in de app wijzigen.

Registeren bevallingsdatum

Medewerkers die met zwangerschapsverlof zijn registreren nu zelf op elk gewenst moment de bevallingsdatum in App-Direkt. Deze datum mag maximaal 3 maanden in het verleden liggen en niet in de toekomst. Met deze datum wordt de definitieve tot-en-met-datum van het bevallingsverlof bepaald.

Tot nu toe belden medewerkers met het contactcenter van O&P Rijk | P-Direkt om de bevallingsdatum door te geven. Een medewerker van O&P Rijk | P-Direkt registreerde dan de bevallingsdatum. Deze mogelijkheid blijft ook bestaan naast de nieuwe functionaliteit in App-Direkt.

Wijzigen keuze flexibel bevallingsverlof

Bij de aanvraag zwangerschapsverlof in het P-Direktportaal geven medewerkers aan of ze een deel van het bevallingsverlof flexibel willen opnemen. Medewerkers nemen dan de eerste 6 weken bevallingsverlof aaneengesloten op. Het restant van het bevallingsverlof nemen ze gespreid op binnen een periode van 30 weken. Die eerder gemaakte keuze zien medewerkers nu in App-Direkt en kunnen ze nog wijzigen. Kiezen medewerkers toch nog voor ‘Ja’? Dan zien ze het aantal uur dat ze vrij kunnen opnemen en de vervaldatum van deze uren.