App-Direkt release-informatie

Op deze pagina lees je wat in App-Direkt is verbeterd.

Versie 1.2.1

Een fout opgelost waardoor de app zou kunnen crashen.

Versie 1.2

Zwangerschapsverlof en geboorteverlof

Je kunt nu je zwangerschapsverlof en geboorteverlof aanvragen in de app.

Geldigheid compensatie- en overwerkverlof

Aan het einde van het jaar gaat een gedeelte van het compensatie- en overwerkverlof automatisch naar het IKB-Spaarverlof. Dit hebben we verduidelijkt in de app.

Jubileum

Alle verwijzingen naar ‘ambtsjubileum’ zijn vervangen door ‘jubileum’.

Diverse bugs verholpen

In deze versie zijn meerdere bugs opgelost. Zo geeft het verlofsoortenscherm nu standaard meer verlofsoorten weer en wordt bij het aftellen van het bevallingsverlof altijd het juiste aantal dagen getoond.

Versie 1.1.1

Onderhoudsaankondiging

Op iOS worden nu de onderhoudsaankondiging en -melding correct getoond.

Versie 1.0.12

Registreren bevallingsdatum

Je bevallingsdatum registreer je nu eenvoudig zelf in de app. Heb je niet voor flexibel bevallingsverlof gekozen? Dan zie je op je home-scherm hoe lang je verlof nog duurt.

Geldigheid IKB-uren

Je gekochte uren en overgebleven IKB-gekregen uren vervallen niet aan het einde van het jaar. Ze gaan automatisch naar je IKB-Spaarverlof. Dit hebben we verduidelijkt in de app.

Ouderschapsverlof

Je kunt nu toekomstig betaald en onbetaald ouderschapsverlof wijzigen en verwijderen.

Personeelskaart

Bij je contactgegevens in de personeelskaart kun je nu een postadres toevoegen en beëindigen. Ook kun je in deze versie noodcontacten toevoegen en verwijderen.

Onderhoud

Bij gepland onderhoud zie je vooraf een aankondiging op het home-scherm. Tijdens het onderhoud zie je wanneer we verwachten dat de app weer beschikbaar is.

Versie 1.0.10

Verbeteringen voor digitoegankelijkheid

Met onder meer duidelijkere en uitgebreidere instructies voor de voorleessoftware is de app nog (digi)toegankelijker geworden.

Optimalisatie tabletondersteuning

We hebben voorbereidingen getroffen om in de toekomst tablets optimaal te kunnen ondersteunen.

Cosmetische aanpassingen

Met onder meer visuele verbeteringen in landschapsmodus en duidelijke feedback bij invoercontroles in de personeelskaart oogt de app weer strak en fris.

Diverse bugs verholpen

In deze versie zijn meerdere bugs opgelost. Zo valt op kleinere schermen het toetsenbord niet meer over een invoerveld en kun je op Android weer pull-to-refresh gebruiken.