Marijke van den Broek benoemd tot directeur O&P Rijk

Marijke van den Broek is met ingang van 6 februari 2023 benoemd tot directeur Organisatie & Personeel Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Drs. M.A. (Marijke) van den Broek was tot 6 februari waarnemend directeur O&P Rijk P-Direkt. Daarvoor was zij directeur P-Direkt en daarvoor directeur HRM bij de Nationale Politie. Van 2010-2018 was zij directeur Personeel, Management en Organisatieontwikkeling/CHRO bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.

De directeur Organisatie & Personeel Rijk is onderdeel van het managementteam DG VBR. Op basis van de ontwikkelagenda VBR is zij medeverantwoordelijk voor doorontwikkeling en samenhang van de dienstverlening van het DG VBR als geheel.

De directeur geeft leiding aan het agentschap O&P Rijk en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de strategische doelen, producten, diensten en financiële en inhoudelijke resultaten daarvan.
Eén van de opgaven van de directeur is de versterking van de samenwerking tussen beleid en uitvoering en de bevordering van realisatiekracht van beleidsdoelstellingen.

Daarnaast heeft de directeur de opdracht om de transitie van UBR Personeel, P-Direkt en Binnenwerk naar één O&P Rijk vorm te geven. Deze drie organisaties zijn per 1 januari 2023 gefuseerd tot één agentschap.