Hoe zou jij deze situatie aanpakken?

Astrid Franken is wetgevingsjurist bij de afdeling Landbouw, juridische directie, van het ministerie van EZK/LNV. Jacqueline Zaat is bedrijfsmaatschappelijk werker bij O&P Rijk|Bedrijfszorg en werkt voor het ministerie van VWS. Ongeveer vier keer per jaar spreken ze elkaar uitgebreid tijdens de intervisie bijeenkomsten van het Netwerk Vertrouwenspersonen. Wat levert dat op?

Losjes

Al zes jaar lang komt de intervisie groep, die bestaat uit zeven vertrouwenspersonen van verschillende overheidsorganisaties, één keer per kwartaal een paar uur samen om ervaringen uit te wisselen. Astrid is deelnemer van het eerste uur en Jacqueline begeleidt de groep vanuit het Netwerk Vertrouwenspersonen. Voor corona kwamen ze fysiek bijeen en vanaf toen online. Jacqueline: ‘We gaan wel proberen om weer vaker fysiek bij elkaar te komen. Online gaat prima, maar fysiek geeft wat extra’s. Er is sowieso altijd ruimte voor het “sociale rondje”; “hoe gaat het met jou?” Ik probeer de bijeenkomsten losjes te organiseren, dat past ook bij mij als persoon. Daarbij stuur ik vooral op de ontwikkeling van de deelnemers. Ze leren ook veel door elkaar feedback te geven. We stellen elkaar vragen zoals “hoe jij de situatie aan zou pakken als vertrouwenspersoon?”.’

Diversiteit

Astrid: ‘Tijdens de bijeenkomsten is er geen agenda, maar wel structuur. We kijken even terug naar de vorige bijeenkomst en de casussen die daar zijn behandeld. We krijgen altijd een verslag en dat is fijn want dan kan je even teruglezen en horen of er nog ontwikkelingen zijn. Jacqueline vraagt altijd wie een nieuwe casus heeft of iets anders om te delen. Het leuke is dat we met allemaal verschillende ambtenaren in de intervisiegroep zitten. Van ministeries, maar ook van uitvoeringorganisaties en de Rechtbank. Het is interessant en inspirerend, omdat je met verschillende disciplines, culturen en onderwerpen te maken hebt. Bij een ministerie spelen andere zaken dan bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat, waar je ook met vaarwegen en boten te maken hebt. Dat spelen er andere problemen dan bij een kerndepartement.’

Schuren

Jacqueline: ‘We komen samen in vertrouwen, met de afspraak dat alles wat gezegd wordt onder ons blijft. Je merkt ook dat iedereen zich zonder enige gene durft uit te spreken. De intervisiegroep is een veilige plek om als vertrouwenspersoon met je verhaal te komen. Het zijn soms best ingewikkelde situaties en dan is het heel fijn als je van anderen feedback krijgt, op een positieve manier. Het is ook altijd mogelijk om tussentijds te sparren met mij of met één van de collega vertrouwenspersonen. De meeste casussen die we behandelen gaan over ongewenst gedrag. Dat kan een beetje schuren, maar dat kan ook heel erg schuren. Het kan gaan tussen een medewerker en een leidinggevende, als zij er samen niet meer uitkomen is dat een goed moment om een vertrouwenspersoon in te schakelen. Soms zijn er wel eens integriteitskwesties, maar in onze groep komen gedragskwesties het meest voor.’

Drukker

Astrid: ‘Ik vind het heel inspirerend om de verhalen van andere mensen te horen. We vragen altijd feedback aan elkaar: Hoe zou jij de casus aanpakken? De één doet het anders dan de ander en heeft een andere kijk op zaken. Vaak hoor je dan dingen waar je zelf niet aan had gedacht, maar waar je wel mee aan de slag kan. Vorig jaar heb ik 28 casussen behandeld en dit jaar heb ik al meer dan dat aantal en het jaar is nog lang niet voorbij. Het is drukker geworden. Door alle verhalen in de media over ongewenst gedrag ervaren mensen een minder grote drempel om ons te benaderen, denk ik. En we gaan nu ook echt de werkvloer op. We vertellen ons verhaal bij een koffieapparaat, aan een afdeling, bij een overleg van een managementteam of bij een directie. We leggen uit wie we zijn, wat we doen en hoe zij ons kunnen vinden. Dat maakt dat we bekendheid hebben gekregen binnen het departement. Ook dit soort ideeën delen we tijdens de intervisie bijeenkomsten. Je leert echt op allerlei manieren van elkaar, het is heel waardevol.’

Begeleide intervisie

De intervisiegroepen zijn er voor alle vertrouwenspersonen die bij de Rijksoverheid werken en deelname is gratis. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op via netwerkvp@rijksoverheid.nl. Meer informatie over de begeleide intervisie vind je op onze website.