Onderhandelaarsresultaat nieuwe CAO Rijk

De vakbonden en staatssecretaris Van Huffelen van het Ministerie van BZK hebben op vrijdag 29 maart een onderhandelaarsresultaat gesloten voor een nieuwe CAO Rijk. De looptijd van de nieuwe CAO Rijk is van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025. Vakbonden leggen het onderhandelaarsresultaat nu voor aan hun leden. Medio april wordt bekend of er een definitief cao-akkoord is.

CAO Rijk

Inkomen

De salarissen van de werknemers bij het Rijk worden tijdens de looptijd van de cao met gemiddeld 9,7 procent verhoogd. Deze verhoging is als volgt opgebouwd:

  • Per 1 juli 2024 wordt het salaris met 8,5 procent verhoogd.
  • Per 1 juli 2024 wordt een bedrag van € 50 toegevoegd aan de schaalbedragen. Dit komt neer op een gemiddelde verhoging van het salaris met 1,1 procent.
  • Per 1 juli 2024 wordt het Individueel Keuzebudget (IKB) verhoogd naar 16,5 procent.

Deze salarisverhogingen komen boven op de salarisverhoging van 1,5 procent per 1 januari 2024 die partijen in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2022-2024 hebben afgesproken. Dit geeft een totale inkomensverbetering, in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025, van gemiddeld 11,2 procent.

Door de hoge inflatie in de afgelopen periode hebben partijen ook afgesproken om nog tijdens de looptijd van de huidige cao, in mei 2024, een eenmalige uitkering te geven van € 1.200.

Tijdens de looptijd van de nieuwe cao ontvangen de werknemers nog een eenmalige uitkering van € 800 in november 2024 en € 350 in juli 2025.

Overige afspraken

Werknemers met een studieschuld bij DUO kunnen vanaf 2025 maximaal € 2.000 per jaar aflossen via het nieuw toe te voegen doel ‘aflossen studieschuld’ van het Individueel Keuze Budget (IKB). Daarmee kunnen werknemers dit bedrag uit hun IKB, bruto – netto maken. Het Rijk gebruikt  hiervoor de fiscale Werkkostenregeling, die werkgevers in de markt ook kunnen benutten. De werkgever Rijk betaalt over het bedrag dat de werknemer aflost een fiscale heffing. Het Rijk wil met deze regeling een aantrekkelijke sector zijn en blijven voor jonge werknemers.

Er is behoefte bij vaak wat oudere werknemers om mantelzorgtaken met werk te kunnen combineren. Het volledig betaald zorgverlof gaat daarom van 2 naar 4 weken en kan flexibel worden opgenomen. Daarmee is het ook geschikt voor mantelzorg.

Na een succesvolle pilot komt er een rijksbrede structurele leasefietsregeling voor werknemers die naar het werk fietsen. Daarmee kunnen werknemers die iets verder van het werk wonen van een elektrische fiets of speed pedelec gebruikmaken.

Lees op Cao Rijk het resultaat van de onderhandelingen.