Europese aanbesteding voor uitvoering van Regres gestart

Weblogs

Bedrijfszorg is in opdracht van BZK/DGDOO gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding voor de uitvoering van regres. De huidige rijksbrede overeenkomst, momenteel uitgevoerd door BSA Schaderegeling BV, verloopt op 31 december 2024.

Fiets ligt op de weg na aangereden te zijn door de auto erachter

Wat is regres?

Regres is het verhalen van de loon- en re-integratiekosten van een medewerker die is uitgevallen (verzuimt) door een ongeval, een daad van agressie of geweld, als gevolg van een medische fout of wegens letsel dat is veroorzaakt door een dier. Dit geldt voor gebeurtenissen die plaatsvinden in privé- én werktijd. Het verhalen van schade en kosten op de veroorzaker (‘de aansprakelijke partij’) gebeurt meestal via de verzekeraar van de veroorzaker.

Waar zijn we nu mee bezig?

Het projectteam is inmiddels gevormd. Vanuit de huidige groep deelnemers hebben RWS en J&V projectleden aangeleverd. We zijn inmiddels gestart met het opstellen van de aanbestedingsstukken. We voorzien geen wijziging in de aard van de gevraagde dienstverlening en ook het proces van de dienstverlening blijft ongewijzigd.

Planning

We verwachten de aanbesteding te publiceren vóór de zomer. Mocht een andere dan de huidige leverancier geselecteerd worden, dan hebben we namelijk nog enkele maanden implementatietijd vóór de start van de nieuwe overeenkomst.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met je klantteammanager.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.