Publicatie open house curatieve en preventieve interventies

Weblogs

In december 2023 hebben we de marktconsultatie gedaan voor dit project. De reacties die we daarop hebben gekregen, hebben we gebruikt om de stukken voor het open house te verbeteren.

Openstelling open house

Woensdag 13 maart is de openhouseprocedure van Bedrijfszorg opengesteld op CTM voor geïnteresseerde zorgverleners in de volgende categorieën:

  1. Klachten en aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat (HBA)
  2. Psychische klachten en aandoeningen
  3. Multidisciplinaire arbeidsrevalidatie

Het open house is daarmee zichtbaar voor iedereen. De bij ons reeds bekende zorgverleners hebben separaat een email van ons ontvangen om hen te attenderen op de openstelling.

Heb je goede ervaringen met een zorgverlener én past die binnen één van de drie categorieën, voel dan vrij om de informatie over de openhouse-toelatingsprocedure naar deze zorgverlener door te sturen.

Fysiotherapeut helpt patiënt met het optrekken van de knie

Achtergrondinformatie

Een open house is geen reguliere aanbesteding, maar een ‘toelatingssysteem voor de levering van (zorg)voorzieningen op basis van een vooraf bekendgemaakte toelatingsprocedure’. Bij een open house sluiten we een overeenkomst met iedere aangemelde zorgverlener waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn én die voldoet aan de geschiktheidseisen en voorwaarden. Bedrijfszorg selecteert dus geen winnende inschrijver(s) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Dat betekent in de praktijk dat ook kleine zorgverleners met een klein verzorgingsgebied in aanmerking kunnen komen. We hopen dat zorgverleners van over het hele land zich inschrijven, zodat er een landelijke dekking ontstaat.

Een ander groot verschil met een aanbesteding is dat als de bedrijfsarts een interventie adviseert, de medewerker zélf kiest door welke van de gecontracteerde zorgverleners hij of zij geholpen wil worden.

Hoe gaat dit werken in de praktijk?

  • Alleen een bedrijfsarts kan, na akkoord van en selectie door de medewerker, een aanmelding doen bij een gecontracteerde zorgverlener.
  • Ná de intake verstuurt de zorgverlener de offerte voor de behandeling naar de werkgever (leidinggevende of andere aangewezen ontvanger) en het behandelplan naar de bedrijfsarts. De werkgever verstrekt de inkooporder aan de zorgverlener.

  • De bedrijfsarts wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

  • Na elke interventie geven bedrijfsarts en medewerker hun tevredenheid aan met een rapportcijfer. De performance van de zorgverlener wordt jaarlijks gemonitord door Bedrijfszorg en, indien nodig, besproken met de zorgverlener.

  • Voldoet een zorgverlener niet, dan kan het contract op enig moment worden beëindigd.

  • Indien gewenst kan Bedrijfszorg een andere zorgverlener uitnodigen zich tussentijds aan te melden voor het open house.

Hoe ziet de planning er verder uit?

Als alles goed gaat, starten de overeenkomsten op 1 juli. Belangstellende zorgverleners die zich niet aanmelden voor deze initiële toelatingsprocedure, kunnen zich later alsnog aanmelden.

Vragen?

Heb je na het lezen van dit bericht nog vragen? Bekijk de documenten van CTM of neem contact met je klantteammanager.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.