Regels voor afgifte medische verklaringen

Weblogs

Bedrijfsartsen worden regelmatig gevraagd om een medische verklaring of schriftelijk advies af te geven, terwijl dit niet noodzakelijk is. Stefan van Vuuren, staf bedrijfsarts bij O&P Rijk | Bedrijfszorg vertelt hier meer over: 'Parkeervergunningen, 1e klas reizen met de trein en aanvragen van facilitaire zaken of andere faciliteiten komen bij ons in de praktijk voorbij. Allemaal voorzieningen waarvoor geen medisch oordeel van een bedrijfsarts nodig.'

Stefan van Vuuren staand voor een boom
Stefan van Vuuren

Verantwoordelijkheid werkgever

‘Het is aan de werkgever en de leidinggevenden om deze voorzieningen zelf te regelen en daar goedkeuring aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die slecht ter been is en een toegewezen parkeerplaats dicht bij de ingang van het kantoorpand wil krijgen. Daarbij is het duidelijk en direct zichtbaar dat een medewerker dit nodig heeft. Andere voorbeelden zijn; de aanschaf van werkmiddelen zoals een aangepaste stoel, een trolley voor zware “werklast” en bijvoorbeeld ook een voorziening voor tijdelijk 1e klas reizen bij klachten. Hiervoor is de tussenkomst van een bedrijfsarts onnodig. Een medewerker kan een voorziening dus zelf met de leidinggevende regelen. Uiteindelijk is dit een win, win voor alle partijen. De medewerker en de leidinggevende zijn sneller geholpen en de schaarse capaciteit van de bedrijfsarts kan op de juiste manier worden benut.’

Afstemming en wetgeving

‘De afgelopen maanden is er afstemming geweest met meerdere partijen om meer duidelijkheid hierin te krijgen. Een bedrijfsarts moet zich namelijk altijd bewust zijn van de wettelijke context van een verzoek. Denk bijvoorbeeld bij aanstellingskeuringen aan de regels van de Wet op de Medische Keuringen. Bij medische verklaringen geldt de Leidraad Medische verklaringen door de bedrijfsarts (NVAB 2010). In deze leidraad wordt beschreven in welke situaties een bedrijfsarts een adviesvraag wel of niet oppakt. Daarnaast moet de bedrijfsarts zich altijd houden aan de beroepsnormen. Allemaal belangrijk, want een advies zonder goede onderbouwing en wettelijk kader kan tot tuchtrechtelijke consequenties leiden.’

Welke verklaringen wel?

‘Het mag duidelijk zijn; een bedrijfsarts heeft een andere positie dan een arts werkzaam binnen de curatieve medische zorg. Eén van de kerntaken van een bedrijfsarts is om (schriftelijk) advies te geven over de mogelijkheden en beperkingen en een medische prognose te geven.
In een aantal situaties geeft een bedrijfsarts wel een advies of een verklaring af. Denk hierbij aan een schriftelijk advies in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en wet op de Medische Keuringen. En ook het afgeven van een consultrapportage, probleemanalyse, inzetbaarheidsprofiel en het actueel oordeel behoort tot het (reguliere) takenpakket van de bedrijfsartsen.

Contact

Twijfel je of een medische verklaring of advies via de bedrijfsarts nodig is en wil je een deskundige raadplegen? Neem dan contact op  met je klantteammanager.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.