Samenwerking Bedrijfszorg en Adaptics voor het uitvoeren van PMO's

Weblogs

Per november 2023 is O&P Rijk | Bedrijfszorg een samenwerking aangegaan met vitaliteitsbureau Adaptics. Dat betekent dat Adaptics namens Bedrijfszorg het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) zal gaan uitvoeren voor alle geïnteresseerde Rijksorganisaties. Laura San Martín, adviseur bij Adaptics en Eduard van Mook, Arbeid & Organisatiedeskundige bij Bedrijfszorg en contactpersoon voor Adaptics, vertellen ons over de huidige stand van zaken.

Weegschaal met het hart aan de linkerkant en groente en fruit aan de rechterkant

Een PMO is een meer uitgebreide versie van een PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek). Waar je bij een PAGO enkel inzicht krijgt in de arbeidsrisico’s, ligt de focus bij een PMO daarnaast ook op leefstijl, algemene gezondheid, vitaliteit en werkbeleving van de medewerker. 

De toegevoegde waarde van een PMO

Hoewel het voor organisaties niet verplicht is om een PMO aan te bieden, in tegenstelling tot een PAGO, kiezen steeds meer werkgevers voor deze meer uitgebreide variant, vertelt Laura San Martín. “Het is voor werkgevers interessanter om zich te richten op bredere zaken dan enkel arbeidsrisico’s. Zaken als leefstijl en gezondheid kunnen ook een effect hebben op het werk en de inzetbaarheid van medewerkers.”

Een PMO bestaat uit het invullen van een vragenlijst, waarin o.a. de focus ligt op mentale gezondheid en de werk-privébalans. Daarnaast krijg je een fysiek onderzoek waarin o.a. je BMI, cholesterol en glucose gemeten worden en waar nodig ook een oor- of oogonderzoek wordt uitgevoerd. Ten slotte krijg je een adviesgesprek met een vitaliteitsadviseur. “In dat gesprek bespreek je wat er uit het onderzoek is gekomen, wat je uitdagingen zijn en hoe je daaraan kan werken”, vertelt Laura. “Dit maakt een PMO voor medewerkers ook een interessant onderzoek dat echt van toegevoegde waarde is.”

Ook O&P Rijk ziet veel toegevoegde waarde in een PMO, vertelt Eduard van Mook. “De overheid wil een goede werkgever zijn. Naast dat je als overheid wil dat mensen niet ziek worden, wil je vooral ook dat mensen bevlogen aan het werk zijn en fluitend hun pensioen halen. Dit is de reden dat we PMO’s een prominenter onderdeel willen maken van het beleid. Zodat meer ambtenaren gebruik gaan maken van PMO’s.”

“Werkplezier is een belangrijk thema voor de overheid”, vult Laura aan. Een PMO werkt ook preventief, je kunt tijdig signalen oppikken om te voorkomen dat mensen in een risicogroep komen of uitvallen. Als organisatie biedt het veel inzicht: hoe staan je medewerkers ervoor, welke interventies kun je gaan inzetten, welke programma’s kun je ontwikkelen?”

Hoe gaat het in zijn werk?

Hoe gaat het proces in zijn werk? Laura legt uit: “Adaptics stuurt per e-mail een uitnodiging aan alle medewerkers van een organisatie. Medewerkers die willen deelnemen aan het PMO maken een persoonlijk account aan in het PMO-portaal. Daar kunnen ze de digitale vragenlijst invullen en krijgen ze ook de uitkomsten te zien. Vervolgens kunnen ze zelf direct een afspraak inplannen voor een fysiek onderzoek en aansluitend een adviesgesprek met een vitaliteitsprofessional. De afspraak vindt plaats op de eigen werkplek, in ruimtes met voldoende privacy, of in onze vitaliteitsbus die wij voorrijden bij de organisatie.” Eduard vult aan: “Je krijgt dus een unieke toegangscode voor de portal en alle data blijft daar. Je werkgever krijgt geen individuele gegevens van medewerkers te zien.”

Als het PMO is afgerond brengt Adaptics een groepsrapport uit aan de organisatie. Deze wordt in een resultatensessie besproken met het MT, het klantteam en andere betrokken professionals. “Het stuk opvolging is ontzettend belangrijk”, vindt Laura. “Het is zonde van je investering als je geen gevolg geeft aan je uitkomsten. Daar zijn we dus wel scherp op. Samen met de klant kijken we wat er nodig is qua opvolging.”

Huidige stand van zaken

Adaptics en O&P Rijk | Bedrijfszorg zijn op dit moment druk bezig met de implementatiefase op centraal niveau. Er lopen gesprekken met verschillende organisaties en zijn verschillende communicatiemiddelen, waaronder een brochure, ontwikkeld. “We hopen nog deze maand te starten met het uitsturen van vragenlijsten voor een aantal organisaties en in april te starten met fysieke onderzoeken”, zegt Laura. Eduard is enthousiast over de samenwerking. “Met Adaptics hebben we een goede, fijne en betrouwbare partner in huis gehaald. De marktleider op het gebied van PMO.”

Organisaties die zich willen aanmelden kunnen dat doen via hun klantteam van Bedrijfszorg of via de website.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.