Wijziging CAO 2024: 55+ onderzoek vervalt

Weblogs

Tot voor kort voerden bedrijfsartsen onderzoeken uit bij medewerkers van 55 jaar en ouder die nachtdiensten draaiden. Er werd onderzoek gedaan naar de geschiktheid voor het draaien van nachtdiensten. Vanaf 1 januari 2024 is  de CAO gewijzigd en hierdoor vervalt dit onderzoek dat bekend staat als het 55+ onderzoek. In dit bericht lees je meer hierover.

Cao-nieuws

De informatie is in de CAO aangepast en is terug te vinden in § 22.7. Hierin staat nu duidelijk beschreven dat werknemers van 55 jaar en ouder vrijwillig kunnen kiezen om ingeroosterd te worden voor nachtdiensten. Er is niet langer een rol beschreven voor de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundigen om te oordelen of iemand geschikt is om nachtdiensten te draaien of niet. Onderstaand lees je meer over de wijzigingen.

Het volgende artikel komt te vervallen:
Werk- en rusttijden (tekst tot 1 januari 2024)
A
ls u 55 jaar of ouder bent bevat uw arbeidspatroon geen werktijden tussen 22.00 en 06.00 uur. Dit is alleen anders als het een gedeelte van een dienst betreft die doorloopt na 22.00 uur en uiterlijk eindigt om 24.00 uur. Als u tussen 22.00 en 06.00 uur wel wilt werken of moet werken, omdat anders de bedrijfsvoering ernstig wordt verstoord, is het alleen mogelijk dat in uw arbeidspatroon op te nemen als een arbeidsdeskundige of bedrijfsarts daar positief over adviseert. Dit advies is maximaal een jaar geldig.
Bron: hoofdstuk 3.2 Werktijden | 03. Arbeidsduur en werktijden | CAO Rijk).

Hiervoor komt het onderstaande in de plaats:
Onderhandelingsresultaat CAO Rijk 2022-2024
Partijen willen het mogelijk maken voor werknemers om ook nadat ze 55 jaar zijn geworden nachtdiensten te draaien. De verplichte nachtdienstontheffing wordt daarom omgezet in een recht op nachtdienstontheffing.
Bron: Onderhandelingsresultaat voor CAO Rijk 2022-2024 | Akkoord | CAO Rijk

Wanneer wel een medische keuring?

Alleen in specifieke situaties is een medisch keuring verplicht. Dit is het geval als er sprake is van specifieke functie eisen. Daarvoor moet eerst een procedure worden doorlopen. Aan de hand van een functiebeschrijving en wettelijk kader worden eerst stap voor stap de specifieke eisen vastgesteld. Vervolgens wordt hiervoor een keuring uitgevoerd. Meer info vind je in de leidraad medische keuringen van het NVAB, in tabel 3 vind je een uitgebreid overzicht van specifieke functie eisen.

Alleen als er sprake is van een functie met verplichte functie eisen is er een indicatie voor een medische keuring. Dit zijn een beperkt aantal functies waarbij er sprake is van bepaalde veiligheidsaspecten, welke door de wetgever of de beroepsgroep zijn bepaald.

Contact

Heb je na het lezen van dit bericht nog vragen? Neem dan contact op met je klantteammanager.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.