Kennispunt Ontslag

Sinds 1 januari 2020 hebben medewerkers van de Rijksoverheid een arbeidsovereenkomst. Op deze arbeidsovereenkomst is titel 10 van boek 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing, wat onder meer inhoudt dat werknemers een vergaande ontslagbescherming genieten.

Ontslag is onder het Burgerlijk Wetboek niet zonder meer mogelijk. De kantonrechter of het UWV toetsen vóóraf of aan de vereisten voor ontslag is voldaan en we hebben te maken met een aantal specifieke begrippen: de herplaatsingsplicht, billijke vergoeding en transitievergoeding. Daarom wordt van juristen, HR-adviseurs, leidinggevenden en P&O-professionals specifieke deskundigheid gevraagd op het gebied van ontslagrecht.

Kennisbank

Het Kennispunt Ontslag is hét expertisepunt over ontslag en verzamelt en analyseert diepgaande kennis en jurisprudentie over ontslag binnen de Staat der Nederlanden en borgt dit in haar kennisbank zodat deze data beschikbaar zijn voor onze juristen. Ook maken we modellen voor bijvoorbeeld de verzoekschriftprocedure en de vaststellingsovereenkomst. We delen deze kennis ook graag met HR-professionals binnen de Rijksoverheid via onze website, de AAA nieuwsbrief, blogs, Whitepaper Vaststellingsovereenkomst, opleidingen en natuurlijk ook persoonlijk.

Praktische service

Daarnaast biedt het Kennispunt Ontslag nog een aantal praktische services zoals de Preventieve Toets en het Startpunt Herplaatsing.

Adviseurs Kennispunt Ontslag

In het Kennispunt Ontslag werken de volgende adviseurs samen:

  •  Jelmer Wieling – specialist nieuwe rechtspositie
Jelmer.Wieling@rijksoverheid.nl + M: 06 217 10 822
  • Dorien van Straten – advocaat
Dorien.Straten@rijksoverheid.nl + M: 06-50154337
  • Willeke van den End – specialist ontslag
willeke.end@rijksoverheid.nl + M: 06-11952169

Contact

Heb je een vraag aan het Kennispunt Ontslag of wil je een Preventieve Toets aanvragen? Mail dan met AdvocatenenAdviseursArbeidsrecht@Rijksoverheid.nl