HR-processen

Op deze pagina lees je hoe HR-processen veranderd zijn en waar je op moet letten nu de nieuwe rechtspositie voor rijksambtenaren per 1 januari 2020 is ingegaan.

Periodiek overleg met leidinggevenden

Bespreek de gevolgen van de nieuwe rechtspositie als vast punt in de reguliere periodieke overleggen met de leidinggevenden die je ondersteunt. Het Kennispunt Wnra heeft hiervoor een checklist gemaakt.

Checklist voor HR/P&O-professionals

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zijn veel HR-processen opnieuw ingericht. Als hulpmiddel voor periodieke overleggen met de leidinggevende(n) die je als HR/P&O-professional ondersteunt, bieden we een checklist aan. De aandachtspunten in deze checklist zijn geclusterd van indiensttreding tot ontslag. Deze checklist is niet uitputtend en zal worden geactualiseerd bij nieuwe ontwikkelingen. Voor vragen over een specifieke casus kun je altijd contact opnemen met een van onze arbeidsjuristen.

Instroom en tweezijdig arbeidscontract

Vanaf 1 januari 2020 moet het tweezijdig arbeidscontract getekend zijn voordat een nieuwe medewerker start. Er zijn rijksbrede modellen voor de arbeidsovereenkomst beschikbaar waar iedereen zich aan moet houden. P-Direkt heeft het rijksbrede instroomproces aangepast, de contactpersoon INR van jouw eigen organisatie heeft de interne processen in je organisatie aangepast waar nodig. Pas vanaf 1 januari 2020 dit nieuwe proces strak toe en zorg ervoor steeds op tijd klaar te zijn voordat iemand in dienst komt. Dat betekent bijvoorbeeld dat er een getekende arbeidsovereenkomst moet liggen vóórdat een nieuwe medewerker in dienst komt.