Rijksbrede Carrièreplatform

Het Rijksbrede Carrièreplatform van de overheid bestaat uit een verzameling van websites en applicaties die de rijksbrede werving, arbeidsmarktcommunicatie en loopbaanontwikkeling van rijksmedewerkers ondersteunen.

Concreet gaat het om:

De backoffice van het CSO-platform vormt de basis voor het plaatsen van alle vacatures van de Rijksoverheid op de eigen websites binnen en buiten het Rijk. Sommige Rijksorganisaties hebben hun eigen werving- en selectietools om hun selectieproces te ondersteunen.

Het CSO-platform en de WenS-tooling vormen de basis voor de dienstverlening om Rijksonderdelen te faciliteren met hun werving en arbeidsmarktcommunicatie. Zij ondersteunen bij drie belangrijke doelstellingen in het proces van werving en selectie:

  1. De zichtbaarheid van de Rijksoverheid als aantrekkelijk werkgever
  2. Het matchen van openstaande vacature en kandidaat, binnen en buiten het Rijk
  3. Het ondersteunen van rijksambtenaren in hun loopbaanontwikkeling

De Mobiliteitsbank, WerkenvoorNederland en WerkenvoordeOverheid, vormen de basis voor het communiceren van alle Rijksbrede vacatures en hun werkgeversaanbod.

Zij zijn cruciaal voor een goede zichtbaarheid en imago van de Rijksoverheid op de in- en externe arbeidsmarkt. Ook ontwikkelen we effectieve wervingscampagnes. Daarnaast promoten, creëren en verstevigen we onderlinge samenwerking tussen Rijksorganisaties waardoor de Rijksoverheid als één aantrekkelijke werkgever wordt gepositioneerd. We ondersteunen Rijksorganisaties actief bij het realiseren van hun capaciteitsvraag, zodat de juiste kandidaat op het juiste moment op de juiste plek instroomt: vast en tijdelijk.