Collega’s met een arbeidsbeperking in hun kracht zetten: zo pakt de Belastingdienst dat aan

Regelmatig zoekt O&P Rijk | Team Diversiteit & Inclusie opdrachtgevers op die een mooi succesverhaal willen delen over collega’s met een arbeidsbeperking. Vandaag zijn we in gesprek met Cabriëlle Hendriks (assistent werkbegeleider), John Urlings (werkbegeleider) en Nancy Poolmans (teamleider) van de Belastingdienst. Zij zetten zich in voor medewerkers banenafspraak in de regio Limburg en maken deel uit van Talent Werkt! (tot 31 december Switch, zie kader). Een leerwerkbedrijf dat in 2016 is opgericht om de Belastingdienst te ondersteunen bij een gezonde in- door- en uitstroom van specifieke doelgroepen.

Vanaf 1 januari 2023 worden Switch en het programma Maak het mogelijk!, die beide bezig zijn met werving, selectie, opleiding en ontwikkeling van medewerkers banenafspraak in de breedste zin van het woord, samengevoegd in de afdeling(en) Talent Werkt! van de shared serviceorganisatie Organisatie & Personeel van de Belastingdienst.

Kunnen jullie iets meer vertellen over Talent Werkt!?

Teamleider Nancy: ‘Wij zijn drie jaar geleden van start gegaan met het aantrekken en ontwikkelen van medewerkers banenafspraak. Iedereen, ook mensen met een beperking of bijzonderheid zoals wij dat noemen, moet namelijk een kans krijgen op werk en op groei in een baan die bij hem of haar past. Bij Talent Werkt! werken momenteel 282 medewerkers verspreid over dertien locaties. Op de kantoren Maastricht en Heerlen, waar wij actief zijn, begeleiden wij er jaarlijks dertig. De Belastingdienst wil voor eind 2023 circa 1.200 mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben. Tot nu toe zitten wij op pakweg zeventig procent van onze doelstelling.’

Hoe ziet jullie dagelijks werk eruit?

Werkbegeleider John: ‘Wij bieden medewerkers banenafspraak binnen Talent Werkt! een ontwikkeltraject in een passende werkomgeving aan. Zie het als een soort kweekvijver waar mensen worden ingewerkt en voorbereid op een duurzame functie bij de Belastingdienst. Eerst is er een inwerkperiode van vier tot zes weken waarin ze met onze systemen leren werken en cursussen krijgen over bijvoorbeeld AVG en integer handelen. Daarna gaan ze aan de slag met verschillende fiscale werkzaamheden zoals het bepalen van de hoogte van de IACK (inkomensafhankelijke combinatiekorting) voor ouders die werk met zorg voor kinderen combineren. We hebben verschillende werkpakketten zodat de medewerkers zich breed kunnen ontwikkelen. Daarnaast is er ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling die we met de medewerker bespreken in periodieke overleggen. We monitoren nauwgezet. Een interne jobcoach is daarbij belangrijk. Deze begeleidt de medewerker als het gaat om competenties die nodig zijn om het werk bij de Belastingdienst goed te kunnen uitvoeren. Als een medewerker klaar is voor de volgende stap helpen wij hem of haar naar een duurzame functie binnen de organisatie. We kijken waar de talenten het beste tot hun recht komen en ook of de omgeving hierop is ingericht. Al met al duurt zo’n traject circa 1 jaar, afhankelijk van de persoon.’

V.l.n.r.: John Urlings, Cabriëlle Hendriks en Nancy Poolmans.

Waar zijn jullie het meest trots op?

Cabriëlle: ‘Zelf ben ik ooit gestart, bij toen nog Switch, met het werkpakket NINbi (Niet in Nederland belastbaar inkomen). Inmiddels ben ik assistent begeleider en troubleshooter op de werkvloer. Daarin werk ik nauw samen met John die werkbegeleider is, en mijn leidinggevende. Ik geef trainingen en help collega’s met het goed kunnen doen van hun werk. Zowel inhoudelijk als in praktische zin zoals het wegwijs maken binnen de organisatie. Je ziet onze collega’s in hun kracht komen en groeien. Dat geeft enorm veel voldoening. Deze baan combineert mijn interesse in fiscale zaken met het helpen van mensen en het overdragen van kennis. Daar ben ik echt heel trots op.’

Opbloeien binnen Talent Werkt!

Als de collega’s bij Talent Werkt! binnenkomen nemen zij helaas niet altijd de fijnste werkervaringen mee. John: ‘Wij doen er alles aan om onze collega’s prettig te laten werken en te zorgen dat zij zichzelf kunnen zijn waardoor hun vertrouwen ook groeit. Voor ons is het belangrijk dat wij op een gelijkwaardig manier met ze omgaan. Daardoor voelen de medewerkers zich ook serieus genomen en zie je ze opbloeien. Zo hebben wij een van onze collega’s zien transformeren van “een grijze muis” tot iemand die met vertrouwen de volgende stap in haar loopbaan binnen de Belastingdienst durft te nemen. Een echte aanwinst voor onze organisatie.’ ‘Wij zien vrijwel alle medewerkers via Talent Werkt! opbloeien en met vertrouwen aan het werk gaan binnen de Belastingdienst’, vult Cabriëlle aan. ‘Daar kun je alleen maar trots op zijn!’

Welke uitdagingen komen jullie tegen?

John: ‘Wat wij zien is dat de instroom van medewerkers banenafspraak in orde is maar dat de doorstroom soms moeilijk gaat. Vaak komt dan terug dat er weinig mankracht is voor een goede begeleiding. Het is belangrijk dat de medewerker de juiste ondersteuning krijgt om prettig in het werk te blijven zitten.’ Nancy: ‘Wij gaan vanuit Talent Werkt! in gesprek met de teamleiders van andere onderdelen van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane om te kijken wat precies nodig is en daarbij wél mogelijk is. Ook lichten we de rol van de interne jobcoach toe en de mogelijkheden voor trainingen om meer achtergrond te krijgen. Dan zie je dat er een heel ander beeld over medewerkers banenafspraak ontstaat. Daarnaast zijn er natuurlijk ook collega-teamleiders die hun deuren meteen openzetten voor deze medewerkers. Je merkt dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn om mensen in hun team op te nemen. Dat is mooi om te zien want uiteindelijk doen we dit omdat we als Belastingdienst streven naar een organisatie waarin diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit een gemeengoed zijn.’

Cabriëlle: ‘Wat ik leidinggevenden sowieso wil meegeven is dat medewerkers banenafspraak hele gemotiveerde mensen zijn. Ze zijn ook bovengemiddeld loyaal. Omdat zij al zoveel hebben meegemaakt, zowel privé als op het werk. Daardoor leggen ze de lat soms heel hoog voor zichzelf en vinden zij het eng om fouten te maken. Dat is een valkuil die vaak terugkomt. Maak daarom als leidinggevende samen met je medewerker met een arbeidsbeperking duidelijke afspraken. Werk jouw medewerker goed in en bespreek regelmatig wat goed of juist minder goed gaat. Daar kan iedereen iets van leren. En dat maakt ons als organisatie krachtig.’

Trainingen voor werkbegeleiders

Sinds 2019 geeft Team Diversiteit & Inclusie van O&P Rijk trainingen aan teamleiders en buddy’s van de Belastingdienst die samenwerken met collega’s uit de doelgroep banenafspraak. Met het volgen van de training krijgen ze een paar keer per jaar onder meer praktische handvatten hoe om te gaan met hun collega en welke specifieke gespreksvaardigheden er nodig zijn voor het communiceren. Cabriëlle: ‘De training behandelt ook de positieve punten van autisme en adhd en leverde mij een paar mooie o ja-momenten op en handige tips die ik graag meeneem naar de werkvloer. Zo kun je al op heel eenvoudige wijze iemand, die snel overprikkeld raakt, helpen met het regelen van een aparte werkruimte. Ook is het heel goed om samen de werkzaamheden te kaderen, zodat je collega meer energie overhoudt aan het einde van de werkdag.’

Roelien Kappert, senior D&I adviseur en trainer: ‘Het enthousiasme en de inzet van de Belastingdienst-collega’s raakt mij elke keer weer. De deelnemers zijn erg gemotiveerd, durven kwetsbaar te zijn, delen ervaringen met elkaar en groeien daardoor erg in hun rol als begeleider. Dat is erg mooi om te zien! Dit geldt ook voor de andere Rijksonderdelen met wie wij samenwerken om de Banenafspraak-doelstellingen te helpen behalen.’

Contact

O&P Rijk | Team Diversiteit & Inclusie ondersteunt het Rijk met verschillende diensten om diversiteit en inclusief denken en handelen op de werkvloer te bevorderen. Ons team bestaat uit professionele trainers, adviseurs en recruiters en is dé partij voor D&I gerelateerde vraagstukken. Ons doel is om het Rijk te helpen met het behalen van haar D&I doelstellingen en het daarmee te profileren als een aantrekkelijke werkgever waar gelijkwaardigheid en diversiteit voorop staan.

Wil je advies en informatie over diversiteit en inclusie, zoek je een collega uit de Banenafspraak of heb je interesse in een D&I college of training voor je afdeling? Neem dan contact met ons op via D&I@rijksoverheid.nl. Blijf op de hoogte van onze activiteiten via onze website en onze nieuwsbrief.

Wat is de Banenafspraak? In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat er 125.000 banen extra beschikbaar komen voor mensen met een arbeidsbeperking, waaronder 25.000 bij de overheid en 100.000 in het bedrijfsleven. Hieruit is de Wet Banenafspraak voortgekomen. Mensen met een lichamelijke, geestelijke of zintuiglijke beperking krijgen hierdoor meer mogelijkheden om aan een goede, betaalde baan te komen. Een voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is opname in het doelgroepregister van UWV waardoor men dan valt onder de indicatie Banenafspraak.

Liduine Frequin, manager van O&P Rijk | Team Diversiteit & Inclusie wordt per 1 januari 2023 afdelingshoofd Shared Service Organisatie Talent Werkt! bij de Belastingdienst. ‘Ik ben vereerd dat ik een concrete bijdrage mag gaan leveren aan een wendbare Belastingdienst.’ Meer informatie vind je op de website van de Algemene Bestuurdienst.