Team D&I: een terugblik op 2022

In 2022 hebben wij als team D&I hard gewerkt om de kennis over diversiteit en inclusie onder de rijkscollega’s verder te versterken. En de Rijksoverheid hiermee te helpen bij het behalen van haar D&I doelstellingen. Hiertoe is een scala aan activiteiten opgezet: van adviestrajecten tot het werven van Banenafspraak–kandidaten en het organiseren van colleges en spreekuren. Graag nemen wij je mee in onze hoogtepunten van het afgelopen jaar.

1.Basiscollege D&I in trek bij rijksorganisaties

Steeds meer rijksorganisaties weten ons te vinden voor expertise rond diversiteit en inclusie op de werkvloer. Het streven is om meer bewustwording te creëren onder de medewerkers. Zo zijn wij gevraagd ons Basiscollege D&I incompany te geven aan onder meer Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Dienst ICT Uitvoering (DICTU) en de Belastingdienst. Veel deelnemers geven aan niet alleen nieuwe kennis en inzichten te hebben gekregen, maar zelf ook positiever en bewuster naar het thema te zijn gaan kijken. Team D&I adviseert vervolgens welke stappen nodig zijn om actief met D&I aan de slag te gaan in de organisatie.

2.Rijksvastgoedbedrijf haalt Banenafspraak quotum

Het uitgangspunt van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is dat iedereen welkom is en dat diverse teams een verrijking zijn voor de organisatie. Er zijn 2.300 medewerkers en de organisatie zit qua Banenafspraak dit jaar op 100% van haar doelstelling. Het RVB wordt hierbij actief ondersteund door onze recruiter Marcel Riebel. ‘Marcel helpt met het werven en selecteren van kandidaten. Hij werkt snel, heeft een breed netwerk en denkt verder dan de standaard aanpak. Hij communiceert op hetzelfde niveau als de leidinggevenden en begrijpt heel goed met welke uitdagingen ze zitten. Daar zij we heel blij mee!’ aldus Jolinda Kerkmeer, projectleider werkgroep Banenafspraak.

3.Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI): op weg naar een inclusieve organisatie

De ambitie van DJI is om een inclusieve organisatie te zijn. Een adviseur van Team D&I is daar een adviestraject van zes maanden gestart. Zij richt zich op het ontwikkelen van een missie en visie op sociale veiligheid, diversiteit en inclusie en het geven een eerste aanzet voor een actieplan. Verder wordt een gelijkheidsplan opgesteld om discriminatie op basis van geslacht, gender of seksuele geaardheid te voorkomen. De basis hiervoor is onderzoek, analyses en veel gesprekken met medewerkers, managers en HR. Naast het presenteren van deze plannen wordt geadviseerd hoe DJI de aanbevelingen kan omzetten in concrete acties om D&I in de organisatie op te nemen. 

4. D&I op de kaart tijdens Diversity Week

Extra trots zijn wij op onze inzet tijdens Diversity Week. Wij kijken terug op een mooie week met rijksbrede D&I colleges, incompany trainingen en enthousiaste feedback over onze interne promotiecampagne. Zo hebben wij op Diversity Day D&I fortune cookies uitgedeeld aan de collega’s en zijn we gesprekken met ze aangegaan over het onderwerp. Daarnaast waren er elke dag wereldgerechten in de kantine, deelden wij D&I succesverhalen via een social media campagne en kon niemand over onze posters heen in het hele gebouw en bij P-Direkt.  

In 2023 gaan wij onverminderd door met het verspreiden van het D&I woord! Wil je advies en informatie over diversiteit en inclusie of heb je interesse in een college of training voor je afdeling? Neem dan contact met op met de collega’s van team D&I via D&I@rijksoverheid.nl. Blijf op de hoogte van onze activiteiten via onze website en onze nieuwsbrief.