Talent in beeld: 'Onze matches zijn succesvol dankzij onze talent- en mensgerichte aanpak'

Iedereen heeft talent. Iets waar je van nature goed in bent en waar je energie van krijgt. Bij de Rijksoverheid vinden we het belangrijk dat iedereen dit talent optimaal kan ontwikkelen én inzetten. Talentgericht werken noemen we dat. Samen met talentgericht werven zien we het steeds meer bij de Rijksoverheid. In de serie Talent in beeld vertellen collega’s hoe zij hiermee aan de slag gaan. Deze keer aan het woord: Judith Remmerswaal, matchmaker rijksbrede Talentenpool starters. Ze vertelt over het ontdekken van talenten en drijfveren en de meerwaarde van de Talentenpool.

Van links naar rechts: Barbara, Judith en Janneke

Hoe werkt de Talentenpool?

‘Ieder jaar melden zich zo’n 2000 afgestudeerde studenten aan voor het Rijkstraineeprogramma. 450 van hen doorlopen succesvol de selectieprocedure voor het Rijkstraineeprogramma. Uiteindelijk krijgen ongeveer 160 deelnemers daadwerkelijk een plek als trainee bij 1 van de 12 ministeries of uitvoeringsorganisaties. Zonde voor het overige potentieel dat door gebrek aan werkplekken niet van start kan. Dat zijn immers ook gemotiveerde, slimme starters. Daarom ga ik samen met mijn collega’s Janneke Krooneman en Barbara Suijker van de Talentenpool opnieuw met ze in gesprek. Met als doel om ze alsnog aan het werk te krijgen bij het Rijk. En dat doen we met succes.’

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

‘We zoeken samen met de kandidaten naar hun talenten en drijfveren. Onze focus ligt op de mens achter een cv en studie. Welke kwaliteiten neemt iemand mee? Wat is iemands motivatie? Vaak wordt gedacht dat starters niet de ervaring hebben om bij ons aan de slag te gaan. Ze hebben allemaal talent en dat gaat verder dan alleen werkervaring. Wij vragen door om de talenten van de starters te achterhalen. Zo willen we weten in welke context iemand graag werkt: Is dat bijvoorbeeld dicht op de politiek? Welke rol wil iemand bekleden? Een functie bij beleid, in de uitvoering of juist bij de inspectie? De een wil in dossiers graven en de ander wil in een project werken met een kop en staart. Welke thema’s vindt de kandidaat belangrijk? Denk aan thema’s als duurzaamheid of het onderwijs. En tot slot zoomen we in op wie je bent, wat je wil en wat je kunt? Soms vragen we ook door op hoe iemand als kind was? Hoe je je ontwikkelde? Waarom je voor je studie koos? In die onderlaag komen de talenten naar boven.’

Waarom een Talententpool?

‘Met de pool dragen we bij aan het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025, aan de wens om meer starters bij het Rijk binnen te halen. Dit zorgt voor de verjonging van het Rijk. Dat is hard nodig om de vergrijzing tijdig het hoofd te bieden én om een zetje te geven aan de diversiteit binnen het Rijk. Daarom is 3 jaar geleden de Talentenpool ontstaan.’

"We pikken de talenten eruit en zoeken naar een match"

Wat is de meerwaarde van de Talentenpool starters?

‘We halen de talenten van de kandidaten naar boven en zoeken op basis daarvan naar een match. We schrijven een voordracht en helpen kandidaten bij de voorbereiding van hun sollicitatiegesprek. Zo had ik een extreem gedreven en gemotiveerde kandidaat die al geruime tijd bezig was om bij het Rijk aan een baan te komen. Zijn motivatie en gedrevenheid kwamen niet uit zijn cv naar voren. Bovendien zat er geen echte lijn in het cv. Hij kwam aan een baan, maar ik wist dat het hem zonder mijn voordracht nooit was gelukt. Daarom is die mensgerichte aanpak zo belangrijk. Kijk eens verder dan een cv van iemand.’

Hoeven de kandidaten niks te doen?

‘Hahaha. Wij stellen hoge eisen aan de mensen die in de pool zitten. Een harde eis is dat ze een actieve bijdrage leveren. Wij helpen en ondersteunen. Uiteindelijk moeten ze het zelf doen.’

Wat levert het managers op?

‘Het grote voordeel voor managers en vacaturehouders is dat wij ze ontzorgen. Wij regelen de match en laten zien dat een starter hun vacature ook kan vervullen. Onze kandidaten zijn flexibel. Ze zijn snel en tijdelijk inzetbaar. Bovendien staat deze groep open voor nieuwe dingen. Ze zijn kneedbaar en brengen ongelofelijk veel nieuwe kennis mee. Geef onze kandidaten de kans om hun talenten in de praktijk te brengen. Wij garanderen succes: 9 van de 10 vacatures vervullen we succesvol.’

Waarom is talent zo belangrijk?

‘Talent is belangrijk omdat daar onze kracht zit. Het hoort bij ons en maakt ons uniek. We zetten het niet op onze cv omdat we ons er vaak niet bewust van zijn. We zijn allemaal in staat om een mooie motivatie te schrijven, vooral met de huidige technologie. Maar talent kun je niet faken. Werven van kandidaten op basis van talent is belangrijk omdat het uitgaat van gelijkwaardigheid. Iedereen krijgt een kans. Uit onderzoek blijkt trouwens dat je meer werkplezier, trots en betrokkenheid hebt als je dingen doet waar je goed in bent en die je energie geven. Omarm je talent. Niet iedereen hoeft spontaan en extravert te zijn. Een van mijn kandidaten associeerde zijn introversie met een beperking. Terwijl hij heel goed kan observeren, goed kan luisteren en daarna een overwogen oordeel kan vellen. Een andere kandidaat vond zichzelf kleurloos en gereserveerd. Maar dat kwam hem in zijn functie juist heel goed van pas. Hij kon hele goede keuzes maken.’

Waar word jij blij van?

‘Van een succesvolle match. Ik vind het zo mooi om bij te dragen aan het creëren van kansen. En niet te vergeten de positieve reacties die ik terugkrijg van kandidaten. Die motiveren mij enorm. Zo zei een kandidaat: “Wat fijn dat jij mijn richtingaanwijzer was”. Of: “Het was zo fijn om jou als stok achter de deur te hebben”. Iemand zei zelfs: “Judith, ik ga voor je bidden voor voorspoed en geluk”. Maar ook de managers die zeggen dat ze nooit hadden gedacht dat een starter zo veel kennis zou meebrengen, daar doe ik het voor.’

"Leg een vacature ook eens neer bij de Talentenpool, want starters hebben je veel te bieden"

Heb jij tot slot nog een oproep?

‘Jazeker. Vooral voor de managers en vacaturehouders binnen het Rijk. Ik hoor toch nog vaak dat ze kiezen voor iemand met veel ervaring. Ik zou zeggen: Leg een vacature ook eens neer bij de Talentenpool, want starters hebben je veel te bieden. Managers reageren achteraf dan ook vaak aangenaam verrast. Onze matches zijn succesvol dankzij onze talent- en mensgerichte aanpak. Starters die werken vanuit hun talenten zijn vaak gemotiveerd, betrokken, blij en ervaren meer werkgeluk. Neem contact met ons op. Ik kan je beloven dat je aangenaam verrast zult worden. Wij staan klaar om je te ontzorgen.’

Hoe nu verder?

‘Mijn ambitie voor 2024 is om tijdens een event alle talentvolle starters, managers en vacaturehouders bij elkaar te brengen. Vanuit de doelgroepaanpak Starters werken mijn collega’s al aan het verbinden van de verschillende traineeshops. We hebber er zo’n 20 binnen het Rijk. Ook de Talentenpool betrekken we daarbij. Verder vind ik het belangrijk dat de pool blijft bestaan. De resultaten liegen er niet om. Tot slot gaan we het idee van een pool breder trekken dan de traineeships. Tijdens reguliere sollicitaties vallen ook een hoop goede starters af, de second best starters. Zonde. Ik gun iedereen de talentgerichte aanpak die wij hanteren.’

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie over de Talentenpool neem je contact op met Judith Remmerswaal (judith.remmerswaal@rijksoverheid.nl

Dit is het zevende artikel uit de serie Talent in Beeld. Talent in Beeld is een initiatief van de interdepartementale werkgroep Talentgericht Werken Rijk (een samenwerking van ministeries, DGDOO en O&P Rijk Loopbaan- en Talentontwikkeling).

Door te werken vanuit talenten van medewerkers wordt bijgedragen aan een vitale werkomgeving. Het leidt bewezen tot meer werkplezier, meer resultaat en grotere inzetbaarheid. Sinds 2019 zet Talentgericht Werken Rijk zich in om het werken en denken vanuit talenten van medewerkers rijksbreed verder te brengen.

Meer weten? Voor vragen of meer informatie kun je mailen naar de secretaris van de werkgroep: talentgerichtwerkenrijk@minjenv.nl.

Wil je meer weten over de interdepartementale werkgroep Talentgericht Werven en Selecteren? Stuur dan een e-mail naar tgw&s@rijksoverheid.nl.

Met dank aan Gülay Çankaya/O&P Rijk voor het interview.