Basistraining FUWASYS

Waarderingsvraagstukken. Je wilt er graag mee aan de slag maar je vindt dat nog lastig. Hoe kun je waarderingsvraagstukken oplossen? Hoe kun je deze kennis overbrengen aan anderen in je omgeving? Waarvoor dienen functiewaarderingssystemen, en wat is ervoor nodig om ze goed toe te passen?

Focuspunt strategisch personeelsbeleid overheid

Het Rijk hanteert een aantal focuspunten bij haar strategische personeelsbeleid. Deze training hoort bij het focuspunt: De organisatie en de medewerkers zijn wendbaar. Het gaat om het wendbaar inrichten van organisaties.

Daarom deze training

De training geeft inzicht in het maken van een functiebeeld voor de functiewaardering. Hoe komt een functie tot stand? En welke elementen bepalen de zwaarte van functies? Hoe verhouden functies in een organisatie zich tot elkaar? Wat is het verschil tussen een functie en een rol?
De training geeft inzicht in de organisatie-inrichting en de functievorming. Na de training kun je ervoor kiezen om de training Functiewaarderen met FUWASYS Rijk te gaan volgen, die opleidt voor het examen.

Voor wie

Je bent een ervaren HR-of organisatieadviseur bij een organisatie die niet het FGR toepast, en je wilt FUWASYS kunnen toepassen bij casuïstiek in de praktijk. Of je bent betrokken bij het onderhoud van FUWASYS. Vragen over de toepassing van FUWASYS wil je graag beantwoorden en in je advies aan het management wil je natuurlijk kwaliteit leveren.

Hiermee kom je terug

Na afloop:

 • Kun je het functiewaarderingssysteem Fuwasys relateren aan andere functiewaarderingssystemen buiten de Rijksoverheid;
 • Kun je de elementen van een functiebeeld benoemen: doel, context, resultaten, speelruimte, kennis & vaardigheden en contacten;
 • Kun je het verschil tussen personele en organisatorische factoren onderscheiden;
 • Kun je de inrichting van de organisatie en de samenhang daarin uitleggen;
 • Weet je in welke gevallen je een functieprofiel moet opstellen en kun je dat overbrengen aan je gesprekspartners;
 • Kun je gevoeligheden en tegengestelde belangen signaleren rondom indelingskwesties;
 • Kun je de positie, rol, proces en procedures rondom functie-indeling met FGR / Fuwasys hanteren;
 • Herken je werk- en denkniveaus en kan je de relatie leggen met de werkzaamheden die daarop aansluiten;
 • Heb je inzicht in de relatie tussen resultaten, speelruimte, kennis & vaardigheden en contacten;
 • Leg je de relatie uit tussen de kenmerken van Fuwasys en de bepalende elementen in de functie;
 • Pas je de systeemregels en systeemverbanden van Fuwasys op hoofdlijnen toe;
 • Kun je de conversietabel toepassen en de relatie met het werk- en denkniveau uitleggen;
 • Heb je inzicht in de belangrijkste kenmerken van functies in de topstructuur.

Programma

Voorafgaand aan de workshop ontvang je een huiswerkvraag, die je alvast op het spoor van de workshop zet.

Leervormen, data en kosten

Vier interactieve sessies van drie uur, verdeeld over twee dagen. Tussendoor wordt aan je gevraagd om een casus in te leveren, die zal worden besproken in de volgende sessie. Er wordt gewerkt met een handboek.

De kosten voor de basistraining Fuwasys bedragen 995 euro ex. btw (2023).

Op de trainingen en examen zijn de leveringsvoorwaarden Organisatie en Personeel Rijk van toepassing.

inschrijfformulier

Het inschrijven voor de FUWASYS basistraining gaat eenvoudig via onderstaand formulier. Vul het zo volledig mogelijk in. Je ontvangt van ons een bevestiging van je inschrijving.

Je gegevens

*Verplichte velden

Ik schrijf me in voor de training:(verplicht)
Geef het juiste factuuradres + volledige facturatiegegevens
Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

We gebruiken je persoonsgegevens om je in te schrijven voor de training. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)