Verdiepingstraining FUWASYS

Fuwasys Rijk is een expertsysteem dat aan de basis ligt van het Functiegebouw Rijk. Niet alle organisaties binnen de Rijksdienst werken met het Functiegebouw Rijk. Voor hen is de training Fuwasys bedoeld. De training is ook bedoeld voor de adviseurs die het onderhoud van het Functiegebouw Rijk verzorgen. En voor degenen die betrokken zijn bij de beloningsverhoudingen van het Rijk, bijvoorbeeld vanuit de vakbonden en vanuit de werkgeverspositie.

Focuspunt strategisch personeelsbeleid overheid

Het Rijk hanteert een aantal focuspunten bij haar strategische personeelsbeleid. Deze training hoort bij het focuspunt: De organisatie en de medewerkers zijn wendbaar. Het gaat om het wendbaar inrichten van organisaties.

Daarom deze training

De training geeft inzicht in functiewaardering met FUWASYS Rijk. Het hoe en waarom van de waardering met Fuwasys, en de onderliggende beloningsverhoudingen. 
De training bereidt je voor op het examen Fuwasys Rijk. 

Voor wie

Je bent werkzaam in een organisatie die Fuwasys toepast, en je wilt dit systeem kunnen toepassen bij casuïstiek in de praktijk. Of je bent vanuit de werkgevers- of de werknemerspositie betrokken bij de besluitvorming over beloningsverhoudingen. Ook de adviseurs die de modernisering van het FGR verzorgen kunnen deelnemen aan de training.

Hiermee kom je terug

Na afloop:

  • Heb je een globaal inzicht in de organisatiestructuren bij de Rijksoverheid;
  • Pas je het functiewaarderingssysteem Fuwasys toe in relatie tot de salaristabel;
  • Benoem je de relatie tussen de elementen van een functiebeeld en de kenmerken van FUWASYS Rijk;
  • Kun je uitleggen waar de 14 kenmerken van Fuwasys inhoudelijk aan relateren;
  • Leg je de kantelpunten uit die maken dat scores hoger of lager uitvallen in een functie;
  • Kun je de scoreprofielen van enkele veel voorkomende functies uitleggen;
  • Oefen je met de waardering van veel verschillende functies.

Programma

Voorafgaand aan de workshop ontvang je een huiswerkvraag, die je alvast op het spoor van de workshop zet. In het programma is veel ruimte voor eigen casuïstiek.

Leervormen, data en kosten

De training wordt live verzorgd op een centrale locatie in Den Haag en vindt plaats gedurende drie dagen van 7,5 uur.  Tussendoor wordt aan je gevraagd om een casus in te leveren, die zal worden besproken in de volgende sessie. Er wordt gewerkt met een handboek.

De verdiepingstraining wordt gegeven op 19 en 26 september 2023 en 11 oktober 2023.

De kosten voor de verdiepingstraining bedragen 2.495 euro exclusief BTW.

Op de trainingen en examen zijn de leveringsvoorwaarden Organisatie en Personeel Rijk van toepassing.

Inschrijven

Het inschrijven voor de verdiepingstraining FUWASYS  gaat eenvoudig via onderstaand formulier. Vul het zo volledig mogelijk in. Je ontvangt van ons een bevestiging van je inschrijving.

Je gegevens

*Verplichte velden

Ik schrijf me in voor de training:(verplicht)
Geef het juiste factuuradres + volledige facturatiegegevens
Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

We gebruiken je persoonsgegevens om je in te schrijven voor de training. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)