App-Direkt, overal geregeld!

Met App-Direkt kun je vanuit huis of onderweg veelvoorkomende personeelszaken regelen.

Je personeelskaart bekijken

Je personeelskaart toont de persoons-, contact- en werkgegevens die P-Direkt van jou heeft. In App-Direkt kun je onder meer:

  • je naam of titel wijzigen;
  • je bankrekening wijzigen;
  • een adreswijziging of ander telefoonnummer doorgeven.

Deze gegevens zijn direct beschikbaar via de knop ‘Personeelskaart’ onder in je scherm. Andere gegevens op je personeelskaart kun je alleen bekijken en aanpassen in het P-Direktportaal.

Verlof registreren, wijzigen en bekijken

Met App-Direkt regel je je verlof vanuit huis of onderweg. Zo kun je:

  • verlof registreren, inclusief bijzonder verlof;
  • je verlofregistraties bekijken, wijzigen of verwijderen;
  • bekijken hoeveel verlof van welke verlofsoort je tegoed hebt.

De verlofpagina heb je altijd bij de hand via de knop ‘Verlof’ onder in je scherm.
Registreer je je verlof via een roosterplanner? Dan kun je in App-Direkt geen verlof registreren of wijzigen.

Werkgeversverklaring aanvragen

Met App-Direkt heb je een werkgeversverklaring overal zó aangevraagd, als dat nodig is met aanvullende verklaring. Keurt je manager je aanvraag goed? Dan stuurt P-Direkt de papieren binnen 5 werkdagen naar je huisadres.
Een aanvullende verklaring voor een toeristenvisum kun je alleen aanvragen via het P-Direktportaal.

Hybride werken

Werk je thuis en heb je recht op een thuiswerkvergoeding? Je regelt je declaratie maandelijks achteraf met App-Direkt. Doe dit wel binnen 3 maanden na de maand waarin je thuis hebt gewerkt. Werk je op vaste dagen thuis? Dan kun je een 1-wekelijks of 2-wekelijks arbeidspatroon instellen.

Let op: het is nog niet mogelijk om via App-Direkt de incidentele vergoeding voor woon-werkverkeer te declareren. Die mogelijkheid volgt op een later moment.

Registreren bevallingsdatum

Ben je met zwangerschapsverlof, dan kun je nu zelf op elk gewenst moment de bevallingsdatum in App-Direkt registreren. Deze datum mag maximaal 3 maanden in het verleden liggen en niet in de toekomst. Met deze datum wordt de definitieve tot-en-met-datum van het bevallingsverlof bepaald.

De mogelijkheid om telefonisch de bevallingsdatum door te geven aan het contactcenter van O&P Rijk | P-Direkt blijft bestaan. 

Wijzigen keuze flexibel bevallingsverlof

Bij de aanvraag zwangerschapsverlof in het P-Direktportaal geef je aan of je een deel van het bevallingsverlof flexibel wilt opnemen. Je neemt dan de eerste 6 weken bevallingsverlof aaneengesloten op. Het restant van het bevallingsverlof neem je gespreid op binnen een periode van 30 weken. Die eerder gemaakte keuze zie je nu in App-Direkt en kun je nog wijzigen. Kies je toch nog voor ‘Ja’? Dan zie je het aantal uur dat je vrij kunt opnemen en de vervaldatum van deze uren.

Zwangerschapsverlof aanvragen

Ben je zwanger? Dan kan je nu zelf op elk gewenst moment een aanvraag voor zwangerschapsverlof indienen via App-Direkt. Op basis van de uitgerekende datum vul je eenvoudig de gegevens in die nodig zijn om de aanvraag in te dienen.

Geboorteverlof aanvragen

Je kunt nu ook eenvoudig je geboorteverlof aanvragen via App-Direkt. Is je partner bevallen? Dan heb je recht op geboorteverlof van maximaal 1 keer je arbeidsduur. De arbeidsduur is het gemiddeld aantal uren dat je per week werkt volgens je arbeidsovereenkomst.  

Aanvullend geboorteverlof aanvragen

Wil je na de periode van geboorteverlof ook gebruikmaken van aanvullend geboorteverlof? Vraag het aan met de nieuwste versie van App-Direkt. Je hebt recht op maximaal 5 keer je arbeidsduur (het gemiddeld aantal uren dat je per week werkt volgens je arbeidsovereenkomst). Aanvullend geboorteverlof vraag je in 1 keer in hele weken aan, en neem je binnen 6 maanden na de geboorte van het kind op.

Ouderschapsverlof aanvragen

Wil je ouderschapsverlof aanvragen? Dit kan nu ook via App-Direkt. 
Als ouder heb je recht op 26 weken ouderschapsverlof die je kunt opnemen voor de 8e verjaardag van je kind. Je hebt recht op betaald en onbetaald ouderschapsverlof.
Bespreek eerst met je manager hoeveel verlof je wil opnemen, wanneer en hoe.