Vooraankondiging wijzigingen CAO Rijk: wat verandert er op 1 januari 2024?

Op 1 januari 2024 wijzigen verschillende onderwerpen in de CAO Rijk. In dit bericht lees je alvast wat er voor wie verandert in januari. De CAO Rijk maakt hierin onderscheid tussen medewerkers met reguliere werktijden en medewerkers in roosterdienst. 

CAO Rijk

Wijzigingen voor medewerkers in roosterdienst

Een aantal wijzigingen in de CAO Rijk die per 1 januari 2024 ingaan, gelden alleen voor medewerkers in roosterdienst. Je werkt in roosterdienst als je een arbeidspatroon hebt waarbij je regelmatig of vrij regelmatig op andere tijden werkt dan op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur, anders dan in het geval van overwerk.  

Lees meer over de wijzigingen voor medewerkers in roosterdienst.

Overige wijzigingen

Daarnaast zijn er enkele wijzigingen die gelden voor alle medewerkers die vallen onder de CAO Rijk.

  • Vanaf de jaarwisseling 2023-2024 wordt maximaal 36 uur (berekend in verhouding tot je arbeidsduur) van je overgebleven compensatieverlof en/of overwerkverlof toegevoegd aan je IKB-spaarverlof. Lees meer over de compensatie-uren en overwerkuren.
  • Vanaf 1 januari 2024 kun je sneller aanspraak maken op een overwerkvergoeding bij overwerk aansluitend aan de dagelijkse werktijd. De drempelwaarde voor de overwerkvergoeding gaat namelijk omlaag van minimaal een uur overwerken naar:
    • minimaal 15 minuten overwerken als jouw werktijd minder dan 4 uur bedraagt
    • minimaal 30 minuten overwerken als jouw werktijd die dag meer dan 4 uur bedraagt.
  • De hoogte van de toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst hangt vanaf 1 januari 2024 af van de plek waar je de bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst kunt uitvoeren. Moet je voor de dienst op je werkplek blijven? Dan ontvang je een hogere toelage dan als je de dienst thuis kunt uitvoeren. Ook gaan de percentages van de toelage omhoog. De uitbetaling vindt plaats per aangesloten periode van 15 minuten en wordt naar beneden afgerond.

Meer weten?

Alle wijzigingen kun je alvast terugvinden in hoofdstuk 7 van de CAO Rijk. Er wordt nog gewerkt aan de implementatie. Je wordt op een later moment geïnformeerd en je hoeft hiervoor geen contact op te nemen met O&P Rijk | P-Direkt.