Blog: Waarom vriendschap een voorwaarde voor succes is

Toen ik twaalf was hoorde ik iemand op tv vertellen dat wij in ons leven allemaal ten minste één molecuul inademen van iedereen die ooit geleefd heeft. Wat een magisch idee! Mijn gedachten gingen direct naar de legendarische tiener-farao Toetanchamon en de beroemde Martin Luther King, van wie ik net een stukje van zijn I have a Dream speech had gezien. Ik was betoverd! Het idee dat ik minstens een molecuul van hen had ingeademd voelde alsof ik een beetje sterrenstof in me had, die me vanaf nu voort zou stuwen op mijn eigen reis door dit leven.

(Gelukkig ging mijn twaalfjarige brein blijkbaar niet naar alle rotte figuren uit de geschiedenis, nee alleen de inspirerende 😉). Uiteindelijk leidde het ertoe dat ik later onderzoek ging doen op het breukvlak van leiderschap, geluk en succes.

Wat we kunnen leren van historische leiders

Hoewel mijn onderzoek zich richtte op historische leiders, met name uit de klassieke oudheid, was het juist de correlatie naar ons huidige leiderschap dat ik zo interessant vond. Want, was het mogelijk dat leiderschap uit het verleden, leiderschap van vandaag de dag kon inspireren en van tools voorzien? Nou, het antwoord bleek: ja! Maar voordat ik uitleg waarom, neem ik je eerst een hele andere kant mee uit en wil ik je vragen deze vragen te beantwoorden (doe anders even je ogen dicht, haal diep adem en adem uit. Zo, nu ben je er klaar voor 😊):

Waar ga jij op het einde van je leven met de meeste tevredenheid en liefde op terugkijken? Wat moet je hebben gedaan om dat gevoel te ervaren denk je? Met andere woorden: wat wil jij dat jouw nalatenschap, jouw leadership legacy, zal zijn? (Ik zei toch al, haal even rustig adem.)

Vier personen op een klif kijkend naar de zon en elkaar omarmend

Leiderschap is relaties creëren

Wat nou interessant is, is dat de antwoorden op deze vragen minder divers zijn dan je zou denken. We zijn dan wel allemaal uniek en hebben unieke dromen (die we vaak helaas niet kunnen of durven na te volgen), de meerderheid van de antwoorden komen echter neer op een variant van dit: we willen echte verbinding en liefde hebben gedeeld/gevoeld én we willen een positieve impact nalaten op de samenleving (verpakt in onze dromen).

En weet je wat het mooie is? Dat dit óok de kern is van leiderschap: het creëren van relaties. Zowel in ons persoonlijke leiderschap als in het formele aan autoriteit gebonden leiderschap (ja, zelfs mét betere business resultaten [1]). Dat betekent dus wat voor ons leiderschap op de werkvloer. We moeten leadership als een relationship gaan zien zoals sergeant Mike Erwin van West Point me deze week zo mooi uitlegde. Erin investeren als een vriendschap, zoals Aristoteles het ooit beschreef, en kindness de kern laten zijn van al ons handelen, onze (werk)houding én ons bedrijfsmodel zoals Prof. Entrepeneurship James Rhee me vertelde. En juist deze factoren vormen de kern van inclusief leiderschap.

Want inclusief leiderschap is geen sausje dat ten koste gaat van wat je kent, of je business model, of de kwaliteit. Het is een concreet gevolg van leven in verbinding en met een focus op positieve impact. Want door te werken aan oprechte verbinding en werkrelaties, kunnen we gelijk mogelijk maken dat iedereen hun dromen kan najagen. Want pas dan kan de Rijksoverheid worden wat zij ten doel stelt: een gelijkwaardige organisatie zijn die een afspiegeling is van de maatschappij!

Je eigen leiderschap vormgeven

Dus laten we deze maand maart, die in het teken staat van inclusiviteit [2], als mooie aanleiding nemen om eens serieuzer stil te staan bij hoe we ons eigen leiderschap vorm geven. “Inspire Inclusion, Accelerate the Future” is het thema dit jaar internationaal, en laten we dat eens op ons eigen handelen leggen; is het niet voor inclusief leiderschap … dan toch zeker wel voor je eigen levensgeluk en die van de samenleving?

En mocht je nou nog wat onwennig voelen hoe je je relatie/vriendschap/connectie op de werkvloer vorm kunt geven met je collega’s, baas, werknemers, start dan eens met vragen stellen. Oprechte vragen. Start met nieuwsgierig zijn. En luister. Luister echt. Vul het eens niet in. Stel verdiepende vragen, moedig aan, vertel eens iets oprechts over jezelf, alsof je aan een beginnende vriendschap werkt. Ga uit van het goede. Wees vriendelijk. Wat gaat jouw legacy zijn?

Wendelijn van der Leest,

Team Diversiteit, Gelijkwaardigheid, Inclusie O&P Rijk. 
Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie: vanzelfsprekend!

Wendelijn als spreker op een podium met het logo van women's international networking op de achtergrond
Wendelijn als spreker tijdens het Women's International Networking event.

Over Wendelijn

Wendelijn van der Leest is adviseur bij team Team Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie bij O&P Rijk. Dit team ondersteunt het Rijk met verschillende diensten om diversiteit en inclusief denken en handelen
(D&I) op de werkvloer te bevorderen, waaronder de invulling van de Banenafspraak. Heb je een vraag voor Wendelijn of wil je eens van gedachten wisselen? Stuur haar een mail

[1] Bekijk bijv eens James Rhee’s Red Helicopter. Het is een prachtig voorbeeld daarvan. Tedex: https://youtu.be/sRoqDVgFgSw. Zijn boek verschijnt op 5 apirl 2024. Het boek van sergeant Mike Erwin, Leadership is a relationship is geweldig ook.

[2] Met dagen als 8 maart Internationale vrouwendag, 20 Internationale dag van het Geluk, 21 Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie, 21 Werelddownsyndroomdag, 31 maart Internationale dag van transgendervisibiliteit.