Regeringscommissaris Mariëtte Hamer

Weblogs

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is een pijnlijk en hardnekkig maatschappelijk probleem. Gebeurtenissen in de sportsector, theaterwereld en recente onthullingen rond betaald voetbalorganisatie Ajax en het televisieprogramma The Voice of Holland maken dit opnieuw duidelijk. Deze reeks van incidenten laten een patroon zien waarbij machtsongelijkheid en genderstereotypen keer op keer een voedingsbodem blijken voor intimidatie en (machts)misbruik. Als maatschappij slagen we er nog onvoldoende in om het tij te keren en mensen en hun directe omgeving te behoeden voor deze inbreuk op hun leven. Het doorbreken van deze impasse vraagt directe actie en langdurige inzet, ook van de Rijksoverheid als werkgever.

Het kabinet zal de aankomende periode toewerken naar een nationaal actieplan, gericht op een langjarige inzet en duurzame verandering. 
Het voornaamste doel van het actieplan is het tot stand brengen van de fundamentele cultuurverandering, die nodig is om een einde te maken aan seksueel grensoverschrijdend gedrag/geweld, te helpen vormgeven, te versnellen en te verduurzamen. 

Ter versterking van de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag is een regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld benoemd, Mariëtte Hamer, die ook zal zorgen voor het aanjagen van de noodzakelijke cultuurverandering binnen alle maatschappelijke geledingen dus ook bij de werkgever. Het instellingsbesluit is op 30 maart j.l. getekend.

Cultuurverandering

Voor die cultuurverandering moet in iedere organisatie actief het gesprek op gang komen, om ervan bewust te zijn dat dit op iedere plek kan gebeuren. Werken aan een cultuurverandering waarin niemand wegkijkt en waarin mensen elkaar aanspreken op verkeerd gedrag. Want elk slachtoffer van seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld is er één te veel. Je veilig en thuis voelen op je werk en er jezelf kunnen zijn: het hoort vanzelfsprekend te zijn. Maar dat is het helaas niet. Het is duidelijk dat ook op de werkvloer we meer moeten doen om ongewenst gedrag tegen te gaan. Het is nodig om regels aan te passen, maar er is ook een cultuurverandering op de werkvloer nodig en daar heeft de manager uiteraard een belangrijke rol in. 

Over hoe managers deze rol kunnen invullen, hebben we over enige tijd een interview met Mariëtte Hamer. Dit interview lees je in onze nieuwsbrief en op onze website.

In dialoog over ongewenst gedrag

Heb jij binnen jouw organisatie behoefte aan ondersteuning om het gesprek over ongewenst gedrag aan te gaan? Dan is de workshop In dialoog wellicht is voor je. Een adviseur van het Kennispunt Integriteit begeleidt het gesprek waarbij je eigen casuïstiek en dilemma vragen kunt inbrengen. Klik hier voor meer informatie.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.