Terugblik community dag

Weblogs

Het is bijna drie uur en Seats2Meet in Amersfoort stroomt vol. Een aantal adviseurs van O&P Rijk|Organisatieadvies staat klaar om de tweede FGR community bijeenkomst af te trappen. 

De sfeer is verwachtingsvol. Iedereen is enthousiast om elkaar weer te zien. Karin Spaansen heet de deelnemers welkom en benadrukt dat er volop ruimte en gelegenheid is om elkaar te leren kennen, bij te praten en kennis te delen. Juist dat laatste aspect, kennis delen en van elkaar leren is één van de speerpunten van de FGR community. 

Vervolgens verdeelt de groep zich over twee ruimten. In de ene ruimte gaat de ‘Vraag maar raak’ sessie van start. De aanwezigen kunnen hun vragen stellen aan drie FGR experts van Organisatieadvies: Elly Glas, Regina Koning en Reijer Mahieu. De vragen variëren van praktische indelingsvraagstukken tot diepgaande FGR kwesties. De deelnemers stellen niet alleen vragen, maar geven ook waardevolle suggesties om de FGR-site nog gebruiksvriendelijker te maken, waardoor een gevoel van samenwerking en gemeenschap ontstaat.
In de andere ruimte, worden twee speciaal ontwikkelde FGR spellen gespeeld. Onder leiding van Els Ramak wordt 60 seconds gespeeld. Twee teams spelen tegen elkaar waarbij ze in 60 seconden zoveel mogelijk begrippen uit het FGR moeten beschrijven en raden. Dat blijkt in de praktijk nog niet zo makkelijk. Maar wel vermakelijk en bovendien leerzaam!
Stephan Jongmans leidt het FGR Jeopardy. In dit spel geef je geen antwoorden, maar moet je de juiste vraag formuleren. De deelnemers gaan fanatiek te werk, waarbij de antwoorden door de lucht vliegen als kogels in een vuurgevecht. 
 

Tijdens een kort gesprek met een medewerker van I&W wordt de waarde van deze bijeenkomsten nogmaals benadrukt. Het delen van kennis en het leggen van nieuwe contacten verloopt vlot, en er worden zelfs ideeën uitgewisseld die direct toepasbaar zijn binnen de organisaties van de deelnemers. Een andere collega oppert het idee om de spellen verder uit te breiden en te integreren in de FGR trainingen, vanwege de positieve reacties en het vermogen van de spellen om complexe onderwerpen behapbaar te maken.
Het laatste onderdeel van de community meeting is een presentatie van Elly Glas over de voortgang van het project FUWA-Rijk. Iedereen is benieuwd naar de stand van zaken. Vragen aan Elly gaan met name over het tijdpad en de implementatie. Elly laat weten dat de voortgang op schema ligt. Naar verwachting wordt FUWA-rijk eind dit jaar voorgelegd aan de SOR. 
De deelnemers delen hun ervaringen en feedback aan het einde van de bijeenkomst, waarbij ze aangeven veel ideeën te hebben opgedaan en de spellen als bijzonder leuk te hebben ervaren. Er wordt uitgekeken naar de volgende community bijeenkomst. We organiseren deze meeting nog voor de zomer. De Justitiële ICT Organisatie Gouda biedt aan de bijeenkomst te hosten. 

Sluit je aan!

We sluiten af met een borrel, waar de deelnemers de kans krijgen om elkaar nog beter te leren kennen en hun inzichten over FGR te delen. Al met al was het een bijzonder geslaagde dag. Op naar de volgende! 
Ben jij nog niet aangesloten bij de FGR community maar wil je wel graag aansluiten? Mail dan met postbusFGR-site@rijksoverheid.nl

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.