Samen sterk! Startpunt Organisatieverandering O&P Rijk komt er aan

Weblogs

De Rijksoverheid staat aan de vooravond van diverse veranderuitdagingen en bezuinigingen. Deze organisatieveranderingen zijn vaak een complex proces. En dit behoort meestal niet tot je dagelijkse werkzaamheden, waardoor het vinden van de juiste aanpak best een uitdaging kan zijn. Er zijn doorgaans verschillende partijen betrokken met uiteenlopende belangen. Hoe pak je zo’n proces aan en welke stappen moet je nemen? 

Het antwoord op deze vragen komt van Het Startpunt Organisatieverandering van O&P Rijk, dat dat na de zomer uit de startblokken gaat. Dit Startpunt biedt jou als opdrachtgever de mogelijkheid om je organisatieverandering te laten begeleiden door een multidisciplinair team van O&P Rijk. Dit team, waarin alle relevante expertises zijn vertegenwoordigd, zorgt ervoor dat je organisatieverandering soepel en zorgvuldig verloopt, met oog voor de ‘couleur locale’, medezeggenschap en vakbonden. Specialisten van het Kennispunt Organisatieverandering & Recht van Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht (AAA), Organisatieadvies (OA), Loopbaan- en Talentontwikkeling (L&T), het Kennispunt Financiële Rechtspositie (KFR) en P-Direkt werken nauw samen in dit team. Als opdrachtgever word je ontzorgd, maar behoud je de leiding over het verandertraject en draag je altijd de eindverantwoordelijkheid.

Wie doet wat?

Het Startpunt Organisatieverandering stelt na een intake een op jouw wensen afgestemd multidisciplinair team samen. Vervolgens wordt vanuit dat team de regie gevoerd zodat op elk moment de juiste experts worden ingezet. Bij aanvang van een verandertraject starten collega’s van Organisatieadvies met onderzoek naar wat er precies moet veranderen en hoe dit invloed heeft op de opbouw en aansturing van de organisatie. Daarna beoordelen adviseurs van het Kennispunt Organisatieverandering & Recht of deze verandering personele consequenties heeft. Vervolgens wordt samen met de opdrachtgever het veranderproces vormgegeven. 
Als er sprake is van overtolligheid en krimp, komt Loopbaan- en Talentontwikkeling in actie om het VWNW-beleid uit te voeren. Organisatieadvies stelt vervolgens het O&F rapport op, waarbij de experts van Organisatieverandering & Recht adviseren over de personele paragraaf. Zij geven ook advies over trajecten met de ondernemingsraad, vakbonden, het plaatsingsproces, brieven aan werknemers en de arbeidsjuridische kant van het VWNW-beleid. Het Kennispunt Financiële Rechtspositie berekent de financiële gevolgen van de voorzieningen voor Van Werk Naar Werk voor medewerkers, en P-Direkt past onder andere de systemen aan.

Kennis en taal

Een succesvol veranderproces vereist dat iedereen dezelfde kennis heeft en dezelfde taal spreekt. Daarom heeft de Academie voor Arbeidsrecht|Rijk de training 'Organisatie veranderen stap voor stap' ontwikkeld. In deze training begeleiden we je door alle fases van een verandertraject met praktische tips en voorbeelden. Ook wordt ingegaan op de ‘wendbare organisatie’ en wordt getraind met (eigen) casuïstiek. Vanzelfsprekend wordt de training door een multidisciplinair team gegeven. 
Een aparte opfristraining over het VWNW-beleid behoort ook tot de mogelijkheden. Welke training je ook kiest, de docenten uit verschillende vakgebieden begeleiden alle stappen van een organisatieverandering aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Meer informatie en bereikbaarheid

Wil je meer informatie of contact met het Startpunt Organisatieverandering? Het Startpunt is bereikbaar via: StartpuntOrganisatieverandering@Rijksoverheid.nl 

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.