FGR community van start!

Weblogs

Tijdens een geanimeerde ontbijtmeeting op donderdag 22 juni 2023 jongstleden is de FGR community van start gegaan. Het doel van deze community is het bieden van een platform waar FGR-gebruikers kunnen netwerken, ideeën opdoen en toetsen en kennis, ervaringen en best practices met elkaar kunnen delen. 

Ria Gelderblom, teammanager O&P Rijk|Organisatieadvies, opende de bijeenkomst. Zij benadrukt dat de FGR community een platform is om gevoel te krijgen bij Functiegebouw Rijk (FGR). FGR is een levend ‘organisatie instrument’, wijzigt altijd en is nooit af. Dit doen we met elkaar en vanaf nu ook via de community. 

Tijdens de eerste bijeenkomst is aandacht voor:

  • De FGR Hackathon bij het Ministerie van Financiën;
  • Een sneak preview van de FGR-trainingen;
  • Het project FUWA-Rijk.
     

Hackathon FGR bij het ministerie van Financiën

Marco van der Ploeg, organisatieadviseur, vertelt enthousiast over de FGR Hackathon op het ministerie van Financiën. Binnen Financiën wijzigen veel functies en ontstaan nieuwe functies waardoor er veel vraag is naar het indelen daarvan in het FGR. 
Tijdens een Hackathon deel je niet alleen in heel korte tijd veel functies in FGR maar worden HR-adviseurs ook op een leuke manier meegenomen in het gebruik van FGR. Wil je meer weten over de hackathon of misschien zelf een hackathon organiseren, lees dan een eerder weblog over deze hackathon.

Sneak-preview FGR-trainingen

O&P Rijk|Organisatieadvies geeft naast een basistraining, nog drie trainingen over FGR. Deze verdiepende trainingen zijn gericht op de invalshoeken: beleid, expertise en toepassing.

Elly Glas, Els Ramak en Regina Mansab–Koning geven aan de deelnemers van de community een kijkje in de keuken. De besproken casuïstiek is heel herkenbaar en inspireert tot tal van andere vragen bij de deelnemers. Wil je meer informatie over de FGR-trainingen, kijk dan voor een volledig overzicht op onze website.

FUWA-Rijk 

Veel belangstelling is er voor de presentatie van Bas van der Linden, projectleider FUWA-Rijk. Hij neemt ons mee in de ontwikkelingen van het nieuwe functiewaarderingssysteem voor de Rijksoverheid.

FUWASYS, het functiewaarderingssysteem dat de basis vormt voor het FGR, is sinds de jaren ’80 onveranderd gebleven. In opdracht van het ministerie van BZK werkt zijn team aan een verbeterd en geactualiseerd functiewaarderingssysteem dat de werktitel FUWA-Rijk heeft. Meer informatie lees je op de website van O&P Rijk| Organisatieadvies
 

Kom naar de volgende community bijeenkomst!

Karin Spaansen, initiatiefnemer van de FGR Community, sluit de bijeenkomst af. Hoe beschrijven de deelnemers hun ervaring van de bijeenkomst in een één woord? Verbinding. Kennisuitwisseling. Leerzaam. Inspirerend. En in drie woorden: voor herhaling vatbaar!

En aan die laatste woorden geven we graag gehoor. Want een volgende community bijeenkomst wordt begin 2024 gepland. We houden je op de hoogte!

Aansluiten bij de community

Ben je nog niet aangesloten bij de community maar wel enthousiast geworden om mee te doen? Dan kan! Stuur een e-mail naar PostbusFGR-site@rijksoverheid.nl en je ontvangt een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst in 2024.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.