Functiegebouw Rijk is een O&P instrument

Weblogs

Is het je al eens opgevallen dat we tegenwoordig veelal spreken over “indelen” en niet over “functiewaardering”? We leggen hier graag uit hoe dat zit.
 

Hoe zit het precies met FUWASYS 2020 en het Functiegebouw Rijk?

FUWASYS 2020 is het functiewaarderingssysteem van de rijksoverheid en vormt de grondslag van het waarderings- en beloningsbeleid van het Rijk. Met FUWASYS worden individuele functies gewaardeerd. In de praktijk dient FUWASYS alleen nog als onderlegger onder het Functiegebouw Rijk, behalve bij enkele Hoge Colleges van Staat. Zij maken geen gebruik van het Functiegebouw Rijk.

Het Functiegebouw Rijk is geen functiewaarderingssysteem, je kunt er geen functies mee waarderen. Het is een instrument waarmee we organisaties vorm geven en werkzaamheden indelen in een functie van het FGR.  
 

CAO Rijk

In de CAO van 2022 is het begrip ‘functie’ onlosmakelijk verbonden met de 63 functies van het Functiegebouw Rijk. In de CAO staat

Werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met de Staat zijn ingedeeld in een functie van het FGR, met een daaraan verbonden salarisschaal.

Kortom: voor de onderdelen van het Rijk waar het FGR wordt toegepast (en dat is dus bij verreweg de meeste het geval) bedoelen we met het begrip functie de FGR-functie. 

Ingedeeld in functie

De oplettende lezer heeft ook al gezien dat er staat: ‘zijn ingedeeld in een functie’. En dat is precies de reden waarom we het FGR kunnen gebruiken voor het vormgeven van organisaties en het indelen van werkzaamheden van die organisaties in functies uit het FGR. We praten, de uitzonderingen daargelaten, dus niet meer over functiewaardering. De functies van het FGR zijn namelijk al gewaardeerd met FUWASYS. 


Daaruit vloeit ook voort, dat we niet meer praten over een functie maar over een werkpakket. Dat is het samenstel van werkzaamheden dat aan medewerkers wordt opgedragen. En dat moet passen binnen de functie van het FGR en de daaraan verbonden salarisschaal. Wie het FGR een beetje kent, weet dat die functies generiek beschreven zijn. Er past dus best veel in. De uitdrukking ‘dat staat niet in mijn functiebeschrijving’ kan dus de prullenbak in.

Wel moet de zwaarte van het werkpakket kloppen met de aan de functie verbonden salarisschaal. En het is de taak van het management om daarvoor te zorgen. 

Meer informatie

Heb je naar aanleiding van dit weblog nog vragen? Je organisatieadviseur beantwoordt ze graag!

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.